Videresend til en ven

Hjernerystelse/post commotionelt syndrom

hjernerystelse Hjernerystelse Commotio Postcommotionalt syndrom Whiplash

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse ”der varer ved”
afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger/ post commotionelt syndrom. 

Flere end 25.000 mennesker får hvert år en hjernerystelse. De ramte får typisk hovedpine, hurtig udtrætning, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne, men for 10 - 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og invaliderende. Følger der gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere.

Tilbuddene til de ramte er sparsomme. Mange udvikler depression eller angst og får aldrig den neurofaglige hjælp, der kan få dem tilbage i arbejde eller på skolebænken.