Center for Hjerneskade søger Ergoterapeut – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Center for Hjerneskade...

09. oktober 2017

Center for Hjerneskade søger Ergoterapeut

1-årig fuldtidsstilling fra 1. januar 2018 

Måske er du den nye ergoterapeut, som vi savner i vores tværfaglige team, der arbejder med rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for voksne med en erhvervet hjerneskade?

Som ergoterapeut på CfH, bliver du en del af et inspirerende og lærerigt miljø, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt. Vi er en gruppe bestående af 4 ergoterapeuter som indgår i det tværfaglige samarbejde omkring vores elever.

Dine opgaver vil bl.a. blive

 • At supplere vores tværfaglige, neuropsykologisk baserede udredninger og at indgå i tilrettelæggelsen af vores individuelle tilbud til borgeren
 • At indgå i vores aktivitetsbaserede rehabilitering af kognitive og fysiske funktioner samt i vurdering af behov for hjælpemidler
 • At indgå i vores indsats med arbejdsintegration, dels ved at kortlægge optimale arbejdsfunktioner/-områder for den enkelte, etablere kontakt til relevante arbejdspladser samt at følge og beskrive forløb, hvor arbejdsevnen skal afklares igennem en virksomhedspraktik
 • At samarbejde med borgerens kommune, således at indsats fra hhv. kommune såvel som vores arbejdsrelaterede indsats supplerer og understøtter hinanden
 • At indgå med din særlige faglighed i vores undervisnings- og supervisionsopgaver i kommunerne
 • At tage del i den ergoterapeutiske udvikling, herunder at støtte op om forskningsprojekter 

Center for Hjerneskade tilbyder specialiseret, helhedsorienteret, tværfaglig, neuropsykologisk funderet intensiv rehabilitering med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet til voksne med erhvervet hjerneskade. Vi underviser og løser opgaver for VISO over hele landet. Opgaverne varetages i et tæt tværfagligt, teambaseret samarbejde af neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, audiologopæder, speciallærere og socialrådgivere. Vi arbejder løbende med at implementere den nyeste udvikling, ligesom vi indgår i forskningsprojekter og metodeudvikling på nye områder, bl.a. i forhold til post-commotionelt syndrom.

Center for Hjerneskade har arbejdet med neurorehabilitering i 30 år. Vores kendetegn er et højt fagligt niveau, et tæt og uformelt tværfagligt samarbejde og en god atmosfære på hele centret, der bliver værdsat af både deltagere i forløbene og deres pårørende.

Vi søger derfor en ergoterapeut, der:

 • Har stor erfaring og sikker faglig identitet
 • Har erfaring med neurorehabilitering
 • Er AMPS-kalibreret
 • Kan omsætte teori til praksis – og er kreativ i processen 
 • Har gode samarbejdsevner og stor lyst til at indgå i et tværfagligt team med fokus på, hvad netop du kan bidrage med
 • Selvstændigt kan planlægge og udføre aktivitetsbaseret træning
 • Har lyst og evne til at omsætte viden om funktionsniveau til konkrete arbejdsopgaver og medvirke til reintegration på arbejdsmarkedet
 • Har erfaring med forskning og projektarbejde
 • Meget gerne har en kandidatgrad eller relevant masteruddannelse
 • Er udadvendt, positiv og vedholdende

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ergoterapeuterne:
Helle Sandø tlf.: 93 56 52 89 - Helle.Sandoe@cfh.ku.dk
Jesper Valgren, tlf.: 61 96 83 04 - Jesper.Valgren@cfh.ku.dk
Malene Andreasen tlf.: 93 56 57 23 - Malene.Andreasen@cfh.ku.dk
Stine Schjødt, tlf.: 61 96 83 12 - Stine.Schjodt@cfh.ku.dk

Eller til programleder, neuropsykolog Susan Svensson, tlf.: 35 32 90 06 –Susan.Svensson@cfh.ku.dk 

Ansøgningsfrist er torsdag den 16. november 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 47
Ansøgning pr. mail til Lise.Lambek@cfh.ku.dk, att. Direktør Frank Humle.

 Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet