Pårørende til en person der er i forløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende > Pårørende til en perso...

Pårørende til en person der er i forløb på Center for Hjerneskade

På Center for Hjerneskade ved vi, det er vigtigt, at der er fokus på det at være pårørende til en hjerneskaderamt person. Det er vores erfaring, at man som pårørende ofte er glad for at møde andre pårørende, der er i en lignende situation som en selv.

Hvis din mand/hustru/kæreste/søn/datter eller ven er i forløb på Center for Hjerneskade vil vi derfor gerne invitere dig til at deltage i Centrets pårørendegruppe, hvor du vil få mulighed for at møde andre pårørende. Møderne er åbne for ægtefæller, kærester, forældre, voksne børn og søskende, og du er velkommen i gruppen, uanset hvornår din hjerneskaderamte pårørende har gået eller går på Centret. Du kan fortsætte i gruppen, så længe du har brug for det.

Formålet med pårørendegruppen er at udveksle og dele erfaringer med ligesindede. Det er et sted, hvor man snakker med andre, der er i samme situation og som uden de store forklaringer, forstår de udfordringer og bekymringer, man selv oplever.

Vi arbejder ud fra temaer, som I selv ønsker at tale om. Vi vil til hver mødegang på forhånd have lagt en struktur for mødet, der gør det muligt at drøfte temaerne. Formen vil enten være i en samlet gruppe eller i mindre grupper med fælles opsamling.

Møderne finder sted kl. 15.00 – 16.30 på Center for Hjerneskade, hvor vi byder på kaffe, te og frugt. Psykologerne Karsten Madsen og Henriette Rydberg står for møderne.

Af praktiske hensyn bedes man venligst tilmelde sig møderne på tlf. 35 32 90 06.

Møder for 2. halvår 2017:

Tirsdag den 22.08.17 kl. 15.00 – 16.30
Onsdag den 27.09.17 kl. 15.00 – 16.30
Mandag den 30.10.17 kl. 15.00 – 16.30
Mandag den 04.12.17 kl. 15.00 – 16.30

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet