Coronavirus Dansk / English

Fagperson – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Til fagperson

Center for Hjerneskade er en selvejende institution under Region Hovedstaden. Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsbetingede dysfunktioner.

Vores neuropsykologer, audiologopæder og fysioterapueter vurderer den enkeltes behov og muligheder på baggrund af en henvisning fra hospital, socialforvaltning eller praktiserende læge.

Genoptræning nytter også på længere sigt 

Over 80 pct. af de personer, der har deltaget i centrets intensive Dagprogram, vender tilbage til en ansættelse eller uddannelse. De kan i højere grad klare sig selv og leve mere uafhængigt af andres økonomiske hjælp.

De personer, der har trænet intensiv gangtræning på centret i 3 måneder opnår store fysiske forbedringer:

- ganghastigheden bliver i gennemsnit forbedret med 50 pct.
- konditionen bliver i gennemsnit blev forbedret med 19 pct.
- blodtrykket bliver normaliseret (137/87 til 126/80)
- behovet for hjælpemidler og støtte fra andre blev mindre
- energiniveauet og humøret bliver forbedret

Også for personer med moderat til svær afasi er der hjælp at hente på Center for Hjerneskade. Status i 2010 er at 16 ud af 19 deltagere i alderen 18 – 60 år igen er blevet erhvervsaktive – overvejende i flexjob. Af de tre personer, der modtager pension, er den ene i skånejob.

For de ældre i alderen 60 til 70 år ser det oftest ud til at ende med pension – men også her er det muligt gennem en målrettet indsats at hjælpe personen i gang med en aktiv og udbytterig pensionisttilværelse. 

Informationsmøder
Center for Hjerneskade afholder informationsmøder for medarbejdere i den kommunale forvaltning, jobcentre og på hospitalsafdelinger. Vi tager ud på din arbejdsplads og fortæller om træningen på centret, og besvare spørgsmål fra dig og dine kollegaer.

Kontakt socialrådgiver Gitte Hjordt for yderligere informationer.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet