Coronavirus Information på dansk / Information in English

Specialrådgivning - VISO – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Fagperson > Specialrådgivning - VISO

Specialrådgivningn - VISO 

VISO blev oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. VISO bistår kommuner og borgere med gratis, vejledende specialrådgivning i de mere specialiserede og komplicerede enkeltsager indenfor følgende områder:

- Børn, unge og voksne med handicap 

- Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer 

- Udsatte grupper (herunder socialpsykiatrien)

- Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne

Kommunerne kan desuden modtage gratis, vejledende udredning af deres borgeres sager.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet