Coronavirus Information på dansk / Information in English

Forskningsprojekter – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Forskning > Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

På Center for Hjerneskade forsker vi inden for børne- og voksenområdet.

Forskningsprojekter på Børneområdet 
Forskningsprojekter på Voksenområdet

MTV (Medicinsk teknologivurdering) inden for Neurorehabilitering

Sundhedsstyrelsen har samarbejdet med medarbejdere fra Center for Hjerneskade om en MTV inden for neurorehabilitering.

Cirka 3.000 personer menes årligt at have behov for neurorehabilitering efter traumatisk hjerneskade eller apopleksi. Formålet med MTV'en er på baggrund af en systematisk og alsidig vurdering at give rådgivning om, hvordan et forløb med neurorehabilitering kan tilrettelægges tværsektorielt og tværdisciplinært, så indsatsen opleves målrettet, vidensbaseret og sammenhængende for patienten.

MTV'en Blev fremlagt på en konference på Panum Instituttet den 13. januar 2011.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet