Coronavirus Information på dansk / Information in English

Samarbejdspartnere – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Forskning > Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Samarbejde på tværs af grænser

Center for Hjerneskade engagerer sig i forskningsprojekter på tværs af institutions- og landegrænser, som sigter mod at udvikle og forbedre diagnosticering og rehabiliterings- og optræningsmuligheder. Vi er involveret i nationale og internationale forskningsprojekter.

Forskningen sker i samarbejde med blandt andet:

- Hjerneskadeforeningen, Syddansk Universitet, Frederiksborg Amt,H vidovre Hospital og Kræftens Bekæmpelse om udviklingsprojekter i relation til børn i ramte familier.

- De 6 danske hjerneskadecentre (Center for Hjerneskade, Vejlefjord, Hjerneskadecentrene i Århus, Ålborg, Odense  og Roskilde).

- Center for Hjerneskade har i samarbejde med Unit for Cognitive Neuroscience ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet , og Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital, dannet ReCBIR (Research Centre for Brain Injury Rehabilitation) mhp samarbejde med deltagere fra den grundvidenskabelige forskning og fra den kliniske forskning for at fremme forskningen inden for rehabilitering af hjerneskadede.

- Samarbejde med Institut for Psykologi .

- Samarbejde med Center for Muskelforskning (Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital),Team Danmark vedr. grundvidenskabeligt fysioterapeutisk forskningsprojekt.

- Samarbejde med Ph.D. Inge Wilms, BRATLab (enhed for Brain Rehabilitation, Advanced Technology and Learning) ved Institut for Psykologi, som forsker i computer-baseret træning til forbedring af kognitive egenskaber hos både raske og skadede individer samt i neglecttræning.

Internationale netværk og forskningsprojekter

- Internationalt samarbejde, netværk og konferencer med Work Group of Holistic Centers in Europa (England, Tyskland, Finland, Holland og Italien) USA and Australia.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet