Voksne – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Optræningsforløb for voksne

Årligt rammes 18.000 danskere af en hjerneskade. Hyppigste årsager er hjerneblødning, blodprop og slag mod hovedet.

Hjernen er vores styrende organ, og følgerne af en hjerneskade kan derfor være mange og forskelligartede afhængigt af hvor i hjernen, der er sket skade. Nedenfor er liste eksempler på følger.

Fysiske følger: lammelser, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, balanceproblemer, stor træthed og sanseforstyrrelser.

Kognitive følger: svigtende koncentration og opmærksomhed, nedsat hukommelse, sproglige vanskeligheder, nedsat evne til planlægning og kontrol, nedsat orientering, vanskeligheder med problemløsning samt nedsat erkendelse og sygdomsindsigt.

Personlighedsændringer: depression, svigtende styring og kontrol af følelser og nedsat initiativ og engagement.

Tilbud til voksne

Vi tilbyder intensiv træning til voksne med erhvervet hjerneskade og voksne med hjernerystelse/post commotionelt syndrom. Se vores tilbud i menuen til venstre.

Tilbud til de pårørende

En hjerneskade påvirker hele familien. Derfor indebærer optimal træning en aktiv inddragelse af de pårørende omkring den skadede. Det er således en vigtig del af centrets arbejde, at de pårørende oplever sig integreret i forløbet, at de har mulighed for at deltage i par- og familieterapeutiske forløb, og at der er mulighed for, at den pårørende sammen med andre, der befinder sig i en lignende situation, kan forholde sig til de ændrede omstændigheder. Læs mere om tilbuddene her.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet