Coronavirus Dansk / English

Fakta om hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Fakta om hjerneskade

Fakta om erhvervet hjerneskade

Mere end 120.000 nulevende danskere har været indlagt med en sygdom eller efter en ulykke, der kan have givet dem en erhvervet hjerneskade og påvirket deres funktionsevne og livskvalitet. Omkring 75.000 har været ramt af enten en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, og knap 50.000 er blevet ramt af andre former for sygdomme eller ulykker.

Hjernen er vores styrende organ, og følgerne af en hjerneskade kan derfor være mange og forskelligartede afhængigt af hvor i hjernen, der er sket skade. Nedenfor er listet eksempler på følger.

Fysiske følger: lammelser, apraksi, ataksi, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, balanceproblemer, stor træthed og sanseforstyrrelser.

Kognitive følger: svigtende koncentration og opmærksomhed, neglekt, nedsat hukommelse, sproglige vanskeligheder, nedsat evne til planlægning og kontrol, nedsat orientering, vanskeligheder med problemløsning samt nedsat erkendelse og sygdomsindsigt.

Personlighedsændringer: depression og angst, svigtende styring og kontrol af følelser (labilitet), nedsat initiativ og engagement, udadreagerende adfærd og irritabilitet og manglende situationsfornemme

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet