Coronavirus Dansk / English

Forfatterskole – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Forfatterskole

Forfatterskole

Litterære udfoldelser hver anden torsdag

Der er gang i skriveprocesser og litterære udfoldelser hver anden torsdag på Center for Hjerneskade, når alle andre er gået hjem.

For fem år siden begyndte en lille gruppe under Center for Hjerneskade i København et forfatterkursus. Som initiativtager til kurset har jeg, Kirsten Brink, først gået på et forfatterkursus i AOF og sidenhen på Forfatterskolen. Jeg underviser nu efter samme principper på forfatterkurset på Center for Hjerneskade.

Kurset tilbydes til personer, der har fuldført genoptræning på Center for Hjerneskade, og for hvem det står klart, at det vil være en stor hjælp at have en overgangsordning mellem genoptræningen og en eventuel senere deltagelse i kommunens etablerede forfatterkurser.

Siden vi startede forfatterkurset har ca. 50 personer deltaget. I perioder op til 20 ad gangen, men oftest 5 - 7 elever pr. hold. Et lille antal er det bedste, da der skal være tid til, at den enkelte kan få vejledning.

Derfor er kurset tilpasset hver enkelt deltager. Nogle har i flere år gået med en drøm om at skrive en bog eller artikler. Andre ser her pludselig en mulighed for at starte en ny aktivitet, som helt er deres, og som giver fornyet mening i tilværelsen.

Holdet låner lokaler på Center for Hjerneskade, og det har været meget positivt. Alle deltagere kommer på den måde tilbage til et trygt og kendt miljø og kan straks gå i gang med at arbejde med det skriftlige materiale.

Kom i gang med forfatterkurset

1. kursusdag

Hver deltager præsenterer sig ved første møde i gruppen. I præsentationsrunden forventes det, at den enkelte deltager kort beskriver sin skade og dens følger. Det er vigtigt, fordi der er forskellige hensyn at tage. Nogle har afasi, andre har koncentrationsbesvær osv. Da alle har accepteret at gå ind i gruppen på samme præmisser, er disse vanskeligheder ingen hindring, og det glemmes hurtigt, at de forskellige deltagere har begrænsninger, og det drøftes heller ikke udover ved det introducerende møde.

En typisk kursusdag

Efter en kort orientering om nyt siden sidst er der én times fast undervisning om et emne, der er fastlagt af kursuslederen. Eksempler på emner: Hvordan skriver jeg eventyr, knækprosa, haikudigte, noveller, osv. Der arbejdes med metoder og sproglige emner, hvor opmærksomheden på sprogets muligheder skærpes. Fortællesynsvinkel, fortælleteknik, dialog, personkarakteristik og opbygning af handling. Retskrivning gennemgås ikke.

På hver kursusdag gives og modtages respons på de forskellige tekster. Herefter går eleverne i gang med deres egne emner, eller de får et stikord og skal ud fra det skrive en tekst, der dækker dagens emne.

Efter fem minutters skrivning holdes en pause, og hver deltager læser sit materiale højt for gruppen, der så evaluerer uden at den skrivende protesterer. De er "anmeldere". Efter denne seance, skriver hver elev videre i femten minutter, og samme procedure fortsætter. Der holdes strengt på, at tidspunkter overholdes, selv om deltagerne i begyndelsen har lyst til at fortsætte i deres eget tempo. Netop den strenge tidsfaktor er noget af det, eleverne vægter meget højt i evalueringerne af kurset.

Hver elev arbejder med sit eget materiale. Efter en tid foretrækker nogle at skrive sammen i grupper. Eleverne kan arbejde med et bestemt emne fra kursusdag til kursusdag og bruge gruppen som igangsætter, det er helt op til deltagernes egne ønsker. Det forventes blot, at de den første time deltager i dagens bundne undervisning.

Alle elever på kurset er drevet af en ambition om at skrive. Der er tale om et oprigtigt drive, hvor fælles ønsker og erfaringer deles med ligesindede.

Gevinsten

Mange elever får på kurset et nyt livsindhold, som er deres eget og ikke er drevet af behandlere eller pårørende. Nogle elever træner sig i at skrive mere klart, andre bruger deres skriveerfaringer til at læse bøger med "andre øjne". Nogle får små artikler udgivet i forskellige blade. Der har været udgivet essays, små digte og små noveller.

Én deltager havde oplevet interessante historiske ting i Danmark og skrev om det. Det, der skulle være blevet en bog, blev til en lang artikel, en personlig beretning, som han gav til et Københavnsk personaleblad. Da artiklen havde været offentliggjort, fik han tilmed tilbud om at blive redaktør af bladet.

En anden deltager led af afasi. Han havde samlet flere kasser med materiale om et bestemt emne. En dansk TV station fik henvendelse om hans arbejde, og der arbejdes nu på en udsendelse om emnet.

På den måde får hver elev noget ud af kurset. Ikke nødvendigvis som forfatter til store bøger, men alle kommer langt i en helt ny retning, som ingen havde tænkt på, da de fik hjerneskaden og påbegyndte genoptræningen.

 En del tager flere kursusforløb. Nogle fortsætter, fordi de arbejder på større værker og har brug for små puf hen ad vejen. Andre kommer for at arbejde kontinuerligt med sproget og være med i det gode kammeratskab, der er opstået undervejs, men ingen kommer KUN for hyggens og kammeratskabets skyld. Alle arbejder hele tiden på nye projekter.

Disciplin

Den strenge disciplin vedrørende tidtagning og den afbrudte skriveproces, der genoptages efter nogle minutters samtale, nævnes af deltagerne som meget givende, når de evaluerer kurset. De føler, at kursusdisciplinen føres med ud i deres private tilværelse til gavn for dagligdagens aktiviteter og omgangen med andre.

Eleverne oplever en mild overgang fra genoptræningen til "et almindeligt liv", hvor de kan arbejde med en ny interesse i deres liv. Det er en interesse, der ofte aftvinger respekt fra omgivelserne i stedet for medynk.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet