Coronavirus Information på dansk / Information in English

Tidlig indsats - med vurdering og forebyggende rådgivning – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Tidlig indsats - med vurdering og forebyggende rådgivning

Efter 1 - 3 måneder er det stadig usikkert, om hjernerystelsen vil gå over af sig selv eller få længere følgevirkninger.

På dette tidspunkt tegner der sig dog ofte et billede af, hvilke symptomer den enkelte person har fået af hjernerystelsen, f.eks. massiv træthed, hovedpine og overfølsomhed over for lys.

Sammen med den ramte kan vi:

  • Belyse symptomerne og vanskelighederne
  • Tale om hvordan symptomerne håndteres bedst muligt, f.eks. ved at bruge træthedsforebyggende pauser samt vurdere behovet for udredning og træning ved synsproblemer
  • Finde frem til, hvordan de aktuelle ressourcer bruges bedst muligt (undgå  opgaver med tidspres, dele opgaverne op i mindre dele etc.).

Formålet med tilbuddet er at mindske følgerne og om muligt at forebygge langvarig sygemelding og egentligt postcommotionelt syndrom.

Baggrunden for det nye tilbud er bl.a. dokumentation for, at tidlig indsats virker.

Tilbuddet består af

  • En tværfaglig beskrivelse og vurdering af symptomer og problemstillinger v. neuropsykolog og fysioterapeut
  • 6 rådgivende samtaler og sparring samt en koordineret tværfaglig indsats
  • En kort statusrapport med anbefalinger til den ramte og samarbejdspartnere.

Pris
I alt 14.350 kr. 

Mulighed for tilkøb af møder på arbejdsplads eller studie ved behov:
pris 3.075 kr. pr. møde inkl. transport. 

Yderligere oplysninger
Kontakt vores visitation: 
Ann-Dorthe Jensen, tlf. 35 32 90 17
Tine Rindom Jeppesen, tlf. 35 32 90 97

 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet