Intensiv gangtræning – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Intensiv gangtræning

Intensiv vægtaflastet gangtræning

- til personer med halvsidig lammelse efter erhvervet hjerneskade

Langsomt gangtempo, nedsat styrke og kondition begrænser aktivitetsniveauet væsentligt for alle, der har en halvsidig lammelse efter en hjerneskade. Intensiv træning af gangfunktion, styrke og kondition er den mest effektive måde at øge det fysiske funktionsniveau på.

Kan man løbe, uden at kunne gå?
Firmaet Ergolet har med sparring fra Center for Hjerneskade udviklet systemet Ergo Trainer. Systemet er et vægtaflastningssystem, der gør det muligt for både børn og voksne med mange forskellige former for funktionsnedsættelse at træne gang, løb, kondition mm. Se mere i Ergolets video:" Vejen til selvhjulpenhed".

Center for Hjerneskade tilbyder kurser i brug af Ergo Trainer

På Center for Hjerneskade har vi, i samarbejde med Center for Muskelforskning, udviklet et gangtræningskoncept baseret på den nyeste internationale forskning og vores egne mangeårige erfaringer med træning af personer med erhvervet hjerneskade.

Forskningsresultater

Over 100 personer har deltaget i træningstilbuddet siden det startede i 2004. Alle deltagere bliver testet før og efter træningsforløbet og resultater fra 14 personer indgik i artiklen. 

Resultater

- ganghastigheden bliver i gennemsnit forbedret med 62 pct.
- konditionen bliver i gennemsnit forbedret med 19 pct.
- blodtrykket bliver normaliseret (137/87 til 126/80)
- behovet for hjælpemidler og støtte fra andre bliver mindre
- energiniveauet og humøret bliver forbedret

Læs artiklen om Intensiv Gangtræning

Om træningen

I centrets specialindrettede træningslokale kombinerer vi høj intensiv styrketræning med vægtaflastet gangtræning og konditionstræning på løbebånd.
 
Tilbuddet indeholder normalt 12 ugers intensiv træning af gangfunktionen – 1½ time dagligt, 3-4 dage om ugen. Træningen er tilrettelagt efter individuelle behov og udføres med én fysioterapeut pr. deltager. Fysioterapeuten fungerer som personlig træner, der motiverer, instruerer og justerer træningen løbende, med henblik på at sikre høj intensitet i træningen.

Desuden tilbydes yderligere 1 times armtræning i gruppe.

Træningsprogrammets indhold

- Indledende og afsluttende fysioterapeutisk undersøgelse af hver 2 timer
- Gangtræning på løbebånd med udstyr, der aflaster kroppens egen vægt og gør træningen mere sikker. Det medfører en markant øget træningsmængde, da man kan gå hurtigere og længere
- Styrketræning af det svage ben i specialiseret udstyr
- Styrketræning af den svage arm
- Konditionstræning, hvor pulsen aflæses for at sikre den optimale intensitet
- Træningsindsatsen testes dagligt, og for at sikre kontinuerlig intensitet justeres belastningen
- Gangfunktionen testes ugentlig, og testdata udleveres til deltageren. Da fremgangen normalt er tydelig uge for uge, et dette yderst motiverende
- Videooptagelser, målinger og justeringer af træningen samt introduktion og implementering af fremtidige fysiske aktiviteter
- Skriftlig afrapportering vedr. forløbet af træningen, resultater og fremtidige anbefalinger

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet