Coronavirus Information på dansk / Information in English

Artikler - Voksne – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Artikler - voksne

2019

Center for Hjerneskade lærer kinesere om rehabilitering
Centret hjælper kineserne med at udvikle deres kompetencer inden for rehabilitering gennem undervisning og supervision. Ergoterapeut Stine Schjødt underviser kineserne i de ergoterapeutiske metoder over Skype.

Hjernerystelsens mange ansigter
Når en hjerne bliver rystet, kan det gå ud over kommunikationen mellem hjernecellerne og kemien i hjernen. Derfor kan symptomerne på hjernerystelse komme til udtryk på mange måder, og det er ikke slagets hårdhed, der er afgørende for, hvor længe man skal døje med symptomerne efterfølgende

Sådan passer du på en rystet hjerne
Efter en hjernerystelse skal hjernen have ro til at komme sig igen. Men det handler om at finde en balance, for man skal hverken lægge sig i sengen med nedrullede gardiner eller fortsætte i samme gear, som man plejer

2018

Når hjernerystelsen ikke går væk
Nicole Deleu, neuropsykolog; Peter Christiansen, neuropsykolog og Henriette Henriksen, fysioterapeut ved Commotio-enheden, Center for Hjerneskade
Copyright "Månedsskrift for almen Praksis"

Patienter med hjernerystelse. Indledende rådgivning og vejledning
Nicole Deleu, neuropsykolog og Henriette Henriksen, fysioterapeut ved Commotio-enheden, Center for Hjerneskade
Copyright "Månedsskrift for almen Praksis"

2016

Men det er jo bare en hjernerystelse?!
Henriette Henriksen, fysioterapeut & Nicole Deleu, neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København.
LOGOS Audiologopædisk Tidsskrift nr. 76 - februar 2016.

Samtaleøvelser til brug ved formidling af SCA-samtalestøttemetoden til afasiramte personers pårørende
Trine Thyrsted Klinkby, Center for Hjerneskade, rand. mag. i audiologopædi på KU og SCA-uddannet på Aphasia Institute, Toronto
LOGOS Audiologopædisk Tidsskrift nr. 76 - februar 2016.

2013 

For højt blodtryk efter apopleksi - det store paradoks
Engberg, Aase, BestPractice, Sygeplejersken i almen praksis, nr. 5, september 2013

Behandlingsmål for døgnmåling af blodtryk og monitorering af plasmalipider efter apopleksi.
Aase Worsaa Engberg  & Klaus Kofoed
Ugeskrift for Læger 175/24 s. 1720
 

2012 

Mere udbytterig samtale med den afasiramte, Hjernesagen, 19. årgang, januar 2012, s. 11.

2011 

Hjerneskaderehabilitering belyst på kryds og tværs. Hana Malá. Fokus 1, 2011.

Når hjernen gør fremskridt. Hana Malá, Psykolognyt 6, 2011.

Forskning i kognitiv genoptræning og avanceret computerteknologi. Wilms, Inge. Teknologi og Handicap, nr. 1, 2011.

Evidens-baseret praksis - eller praksis-baseret evidens? Malá Rytter, Hana: Logos, Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 61, 2011.

Revalidering og specialpædagogik. Randrup, Lise og Humle, Frank. Specialpædagogik, nr. 2, 2011.

2010

Evidens bag behandling af lette hjerneskader. Behandlingsperspektiv set gennem et litteraturstudie. Caetano, Carla og Esteves, David. Fokus 3, 2010.

Samtalestøtte til afasiramte, Kjær, Stine og Tjørnlund, Morten. I Fokus 1, 2010. 

Er hjerneskadede dovne mennesker, Hesner Larsen, Henrik. Hjernesagen, april 2010.

2009


Tilbage til arbejde efter hjerneskade og afasi? Randrup Jensen, Lise  og Lønnberg, Charlotte, logopæder. Hjernesagen, oktober 2009.

Tumler stadig med store biler. Birgitte R. Sønderborg, freelancejournalist. Hjernesagen, oktober 2009.

Randrup Jensen, Lise & Lønnberg, Charlotte (2009). Afasi og kognitiv neuropsykologi. Kap. 3 i bogen: Klinisk neuropsykologi, Gade, Anders, Gerlach, Christian, Starrfelt, Randi, Møller Pedersen, Palle (red.) .

Wilms, Inge (2009). Computerteknologi og kognitiv genoptræning. I Fokus 2, 2009.

Aalberg, Steen & Caetano, Carla (2009). Et optometrisk forskningsperspektiv. I: Fokus, 1, 2009.

2008


Logopædisk genoptræning og rehabilitering af afasiramte personer. Randrup Jensen, Lise og Thyrsted, Trine.  Apopleksi, nr. 2 2008.

En hjerneskade rammer hele familien. Søndergaard,  Anne og Low, Ann-Marie, Center for Hjerneskade. Logos dr. 54, september 2008.

Apopleksi. Neukirch, Lise og Jørgensen, Jørgen. Kapitel 18 i bogen Træning i forebyggelse,  behandling og rehabilitering. Munksgaard Danmark, 2008, s. 215-220.

Genoptræning virker også på lang sigt. Svendsen, Henriette (2008), Fokus 2, s. 14-15.

Intensiv gangtræning på Center for Hjerneskade. Oldervik Jørgensen, Ingrid (2008), Fokus 1, s. 8-9.

Fysisk aktivitet efter apopleksi. Roed Jørgensen, Jørgen (2008), Fokus 1, s. 6-7.

2007


Baggrund for sprogprogrammet. Larsen, Lea Provstgaard (2007),  Logos 14, s. 14.

Samtalestøtte til afasiramte og deres pårørende. Henriksen, M (2007),  Logopeden (Norsk tidsskrift for logopedi), 1, s. 18-21.

Rehabilitering af afasiramte med ICF-modellen som referenceramme. Lønnberg, C. & Jensen, L.R. (2007), Fokus, 2, s.14-15.

Jensen, L. R. (2007) Afasi - ud fra WHO-modellens perspektiv, Logos : Audiologopædisk tidsskrift , nr. 51, s. 3-3.

2006


Den dynamiske hjerne. Hallas-Møller, G (2006), Fokus, 4, s. 24.

Psykoanalysens betydning for neuropsykologien. Humle, F. (2006), Fokus, 4, s. 22.

2005


Vi har alle hængt i en tynd tråd. Hagel, Annie (2005):  Helse nr. 7

Gode resultater af arbejdsintegration. Kristensen, Jette (2005), Fokus, 1, s. 6-8.

En nøgle til motivation. Zeeman, P., Jørgensen, J.R. & Sørensen, J. (2005),  Fysioterapeuten, 1, s. 22-25.

2004


Aktivister – et enkelt redskab til gangkorrektion. Zeeman, P., Jørgensen, J.R. & Sørensen, J. (2004), Fysioterapeuten, 4, s. 22-25.

2003


Specialundervisning for voksne. Lønnberg, C. (2003), Danmarks Evaluerings Institut, s. 146 

Mapping-metoden i anvendelse – nogle erfaringer og en beskrivelse af et undervisningsforløb. Jensen L. R. & Lønnberg, C. (2003), Dansk Audiologopædi, 1, s. 13-34.

Intensiv fysioterapeutisk træning til personer med erhvervet hjerneskade. Zeeman, P. & Jørgensen, J.R. (2003), LFG Senhjerneskade (Ergoterapeutforeningen), 10, 18, s. 22-30.

2000 


Jensen, LR & Christensen, A (2000) Dansk Afasiforskning. Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000 , Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, København, s. 228-231.

1998


Be´ om handling, ikke behandling. Jørgensen, J., Rasmussen, G. & Zeeman, P. (1998),  Krop & Fysik 1,1, s. 6-7.

Learning by doing. Rasmussen, G. & Zeeman, P. (1998), Specialpædagogik, 18, 6, s. 114 -125.

Arbejdsintegration. Siert, L. (1998), Specialpædagogik,18, 6, s. 126-130.

1997


Kognitiv fysioterapi. Rasmussen, G. (1997), Danske Fysioterapeuter, 4, s. 10-15.

Signifikant fremgang. Rasmussen, G. (1997), Danske Fysioterapeuter, 4, s. 16-19.

IT & Center for Hjerneskade. Rygaard, K. (1997):  HIT (Hjælpeinstituttet), 3, s. 14-15.

1996


Neuropsykologisk funktionel rehabilitering. Christensen, A-L. (1996).  G.M. Mirdal & I.M. Bryderup (Eds.), Aspekter af psykologisk forskning i Danmark. Rapport fra seminar 11. oktober 1995. Statens Humanistiske Forskningsråd.

Samtalehjælpere. Lønnberg, C. & Petersen, E. (1996), Dansk Audiologopædi, 32.

Støtteperson hjælper hjerneskadede. Siert, L. & Hende, E.U. (1996), Danmarks Amtsråd, 3.

Støtteperson hjælper hjerneskadede tilbage i jobbet. Siert, L.& Hende, E.U. (1996), Hjerneskadeforeningen, Hovedcirklen, 2.

Fastholdelse af hjerneskadede. Siert, L.& Hende, E.U. (1996), Ram-Nyt, Nyhedsbrev, 5. 

Farvel til Helios. Siert, L.& Christensen, A-L. (1996), Videnscenter for Hjerneskades Nyhedsbrev, årgang 3,3.

Støtteperson hjælper hjerneskadede tilbage i jobbet. Siert, L. & Hende E.U. (1996), Hovedcirklen (Hjerneskadeforeningen), 2, s. 23-24.

Christensen, A.-L. (1996). Center for Hjerneskade, Københavns Universitet Amager. I T. Løberg (Ed.), Den psykologiske poliklinikk i universitetssammenheng. Jubiliæumsseminar ved Universitet i Bergen, november 1996. Jubilæumsudgivelse.

1995


Kommunikation med afasipatienten. Jensen, L.R. (1995), Udgivet som bilag til Sygepleje til patienter med AFASI. Klinisk Kvalitetssikring i neurosygeplejen. Faglig Sammenslutning af NeuroSygeplejersker.

Kvalitetsudvikling i logopædien. Jensen, L.R. & Hutters, B.H. (1995), Dansk Audiologopædi, 3, s. 83-86.

Fastholdelse af personer med hjerneskade på arbejdsmarkedet. Siert, L.& Hende, E.U. (1995), Udspil, årgang 3.

Christensen, A.-L., Caetano, C. Jensen, L.R. m.fl. (Eds.). (1995). Center for Hjerneskades helhedsorienterede genoptræningsprogram for hjerneskadede personer. Festskrift v. Center for Hjerneskades 10 års jubilæum.

1994


Lægemagasinet. Christensen A.-L. & Bruun-Schmidt, L. (1994), 1, s. 22-24.

Dit Lægemagasin. Christensen, A.-L.& Bruun-Schmidt, L. (1994):  , 2, s. 20-21.

Tilbageblik på genoptræning på Center for Hjerneskade 3 år senere. Holst, H. (1994):  Lægemagasinet, 2, s. 29-30.

Kognitive kommunikationsforstyrrelser. Jensen, L.R. (1994), Dansk Audiologopædi, 2, s. 39 -50.

Jensen, L.R. (1994). Afasi. Bidrag til Encyclopædien. Danmarks Nationalleksikon: Bind 1. København: Gyldendal.

1993


Psykosocial opgørelse efter individuel neuropsykologisk rehabilitering af hjerneskadede. Christensen, A.-L. & Teasdale, T.W. (1993), Ugeskrift for Læger, 155, s.394-397.

Computere og spil i genoptræningen af hjerneskadede. Hartmann, S. (1993), Via DATCH, særnummer.

Teasdale, T.W. (1993). Statistiske metoder i klinisk psykologisk forskning. I N.K.
Rosenberg, K.V. Mortensen & E. Hougaard et al. (Eds.), Klinisk psykologisk forskning (pp. 112-135). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Jørgensen, K. (1993). Kognitiv genoptræning. I P. Rhode & O.S. Khristensen (Eds.), Genoptræning af hjerneskadede (pp. 48-53). Århus: Socialinform.

Teasdale, T. W. & Christensen, A-L. (1993). Perspektiver i forskning. I P. Rhode & O.S.

Khristensen (Eds.), Genoptræning af hjerneskadede (pp. 90-93). Århus: Socialinform.

1992


Afasi - et tværfagligt behandlingstilbud. Christensen A-L. & Jensen, L.R. (1992), Via DATCH, særnummer.

Afasi – at miste sproget helt eller delvis efter en hjerneskade. Jensen, L.R. (1992), Mål og Mæle, s. 6-12.

Genoptræning ved akut sent opstået hjerneskade - rapport fra Center for Hjerneskade. Randløv, C. (1992), Ikke publiceret SUM-rapport.

Christensen, A-L. (1992). Hjerneskade - genoptræning. I Medicinsk Årbog 1992. København: Munksgaard.

Christensen, A-L. (1992). Den neuropsykologiske undersøgelse. Teori og praksis. I L. Østergaard (Ed.), Undersøgelsesmetoder i Klinisk Psykologi (pp. 136-184). København: Munksgaard.

Teasdale, T. W. (1992). Psykometriske aspekter af kvantitativ testning. I L. Østergaard (Ed.), Undersøgelsesmetoder i Klinisk Psykologi (pp. 110-135). København: Munksgaard.

1991


Kan genoptræning betales sig? - en analyse af de sociale og økonomiske konsekvenser ved genoptræning af hjerneskadede. Larsen, A., Mehlbye, J. & Gørtz, M. (1991), Kbh. AKF Forlaget.

Christensen, A-L. & Jørgensen, K. (1991). Arbejde med hjerneskadede patienter. I N.P. Agger (Ed), Det bio/psykiske/sociale arbejdsfelt (pp. 141-150). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Christensen, A-L. (1991). Den neuropsykologiske behandling af hjerneskadede - herunder afasi. I G. Fischer & G.E. Hansen (Eds.), Kongresberetning - 2. nordiske kongres om afasi September 90 (pp. 8-15). Ålborg: Phønix Tryk. 

Forchhammer, H. (Ed.). (1991). Luria lectures - Soviet contributions of 1990. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

1990


Hjerneskader: Påtrængende opgave. Christensen, A.-L. (1990):  Journal, 2, s. 24-25.

Christensen, A.-L. (1990). Neuropsykologi. I S. Lunn, N.K. Rosenberg & P. Thielst (Eds), Psykologi (pp.175-183). København, Hans Reitzels Forlag.

Hartmann, S. & Christensen, A.-L. (1990). Undervisning og behandling af unge og voksne med erhvervede hjerneskader. I M. Hansen & P.E. Pagaard (Eds.), Håndbogen om specialundervisning (pp. 208-213). København: Gyldendal.

Christensen, A.-L. & Jensen, L.R. (1990). Målet er et bedre liv. I C. Elbro, C. Liberg, E. Magnusson, R.K. Naucl & G. Wiggen (Eds.), Læsning og skrivning I sprogvidenskabeligt perspektiv. Frederikshavn: Dafolo Forlag.

1989


Det neuropsykologiske arbejdsfelt. Andersen, R., Forchhammer, H. & Schiørring, I. (1989), Temanummer om genoptræning af hjerneskadede klienter. Psykolog Nyt, 12, (343).

Lurias principper for genoptræning af hjerneskadede. Christensen, A.-L. (1989), Nordisk Medicin, 104, 278-279.

Introduktion til temanummer om genoptræning af hjerneskadede klienter. Christensen, A.-L. (1989), Psykolog Nyt, 12, 344-345.

Center for Hjerneskade – teorier og metoder bag genoptræningen af hjerneskadede på Center for Hjerneskade. Forchhammer, H. (1989), Psykolog Nyt, 12, s. 353-369.

En opgørelse af psykosociale forhold hos 46 personer før og efter genoptræning ved Center for Hjerneskade. Pinner, E.M., Pedersen, P.M.& Christensen, A-L. (1989), Eget tryk.

Jensen, L.R. (1989). Luria´s teori og den nyere neurolingvistik. I B. Kjær (Ed.), Håndværk og videnskab. Beretning fra 1. Nordiske kongres for logopædi og foniatri i København 18.-20 november 1988. København: Audiologopædisk Forening.

1988


Grænser for genoptræning? Madsen, P. L., Randløv, C. & Christensen, A.-L. (1988), Gerontologi og Samfund. 4, s. 71-73.

Jensen, L.R. & Christensen, A.-L. (1988). Integration af neurolingvistikken i neuropsykologisk genoptræning. I: Hvidbog fra Det tredje Symposium i Ålborg om Dysleksi.

1986


Christensen, A.-L. (1986). Neuropsykologi og hjernefunktion. En indføring i teori og anvendelse. I S. Lunn, N.K. Rosenberg & P. Thielst (Eds.), Psykologi (pp. 186-196). København: Hans Reitzels Forlag.

1984

Christensen, A.-L. (1984). Luria's neuropsykologiske undersøgelse. Manual og test materialer. 2. oplag, København: Dansk Psykologisk Forlag.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet