Hjernerystelsesteamet – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Børn & Unge > Hjernerystelsesteamet

Hjernerystelsesteamet

Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge
Vi modtager henvisninger fra kommuner, regioner, forsikringsselskaber, forældre, institutioner og VISO.

Vi tilbyder 

  • Tidlig indsats

I de første 3 måneder: rådgivning om symptomer og forslag til, hvordan aktivitetsniveauet gradvist kan øges. 

  • Længerevarende forløb

Ved symptomer over tre måneder: en visiterende og vurderende samtale er grundlaget for 12 samtaler med børneneuropsykolog samt 8 gange fysioterapeutisk vurdering, 

Hjernerystelsesteamet
Teamet består af børneneuropsykologer og fysioterapeuter.

Samarbejde med Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada
Hjernerystelsesteamet er bl.a. etableret på baggrund af erfaringer fra og sparring med det canadiske børnehospital.

Yderligere oplysninger her.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet