Hjernerystelsesteamet – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Børn & Unge > Hjernerystelsesteamet

Hjernerystelsesteamet

Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge
Vi modtager henvisninger fra kommuner, regioner, forsikringsselskaber, forældre, institutioner og VISO.

Vi tilbyder 

  • Tidlig indsats

I de første 3 måneder: rådgivning om symptomer og forslag til, hvordan aktivitetsniveauet gradvist kan øges. 

  • Længerevarende forløb

Ved symptomer over tre måneder: en visiterende og vurderende samtale er grundlaget for 12 samtaler med børneneuropsykolog samt 8 gange fysioterapeutisk vurdering, 

Hjernerystelsesteamet
Teamet består af børneneuropsykologer og fysioterapeuter.

Samarbejde med Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada
Hjernerystelsesteamet er bl.a. etableret på baggrund af erfaringer fra og sparring med det canadiske børnehospital.

Yderligere oplysninger her.

Pjecen "Børn med hjernerystelser" orienterer om, hvad en hjernerystelse er, hvordan forløbet normalt er hos bøn og unge, og hvad man skal være opmærksom på, hvis symptomerne varer ved.

Pjecen kan hentes her.

 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet