Coronavirus Dansk / English

Links – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Links

Se forløbsprogrammet for børn og unge (pdf)
Sundhedsstyrelsen udsendte den 15 juni 2011 2 forløbsprogrammer: ét for voksne og ét for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Forløbsprogrammet er nationalt, og det er hensigten, at regioner og kommuner i samarbejde anvender, konkretiserer og tilpasser forløbsprogrammet i deres lokale tilrettelæggelse af hjerneskaderehabiliteringen.

soeskendefokus.dk
Hjemmeside som sætter fokus på søskende til børn med handicap, fysisk sygdom eller psykisk sygdom.

Børnehjernekassen.dk Børnehjernekassen er en hjemmeside til kommunale fagfolk om børn og unge med erhvervet hjerneskade. Den er udarbejdet af Videnscenter for Hjerneskade.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet