Hjemmetræning – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Hjemmetræning

Børneterapien i Gentofte Kommune og Center for Hjerneskade tilbyder i samarbejde hjemmetræningsprogrammer til familier med børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau er henvist til særlige dagtilbud etc.

Hjemmetræningsprogrammet tager udgangspunkt i det enkelte barns funktions-nedsættelser og behov. Programmet bygger på en tværfaglig screening eller undersøgelse, udarbejdet i et tæt samarbejde med barnets forældre.

Yderligere oplysninger
Kontakt afdelingsleder, børneneuropsykolog Marianne Verdel ,
tlf. 28758999/ mv@cfh.ku.dk.

Pjece til download

Uddybende beskrivelse

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet