Målgruppe – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Mål

Vores overordnede mål er at skabe bedre udviklingsmuligheder for børn og unge, der har en medfødt hjerneskade eller en udviklingsforstyrrelse. Ofte medfører hjerneskaden eller udviklingsforstyrrelsen mange vanskeligheder i dagligdagen – både for barnet selv og for familien.

Vi ønsker, gennem udredning og rådgivning, at kunne bidrage til at fremme barnets udvikling og familiens livskvalitet.  Vi tilbyder derfor at foretage en neuropsykologisk undersøgelse, som kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisning og den pædagogiske indsats.
Undersøgelsen sker i et tæt samarbejde med barnets forældre.

Hvis barnet har motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder, kan den neuropsykologiske undersøgelse i særlige tilfælde suppleres med en tværfaglig undersøgelse.

I begge tilfælde afsluttes undersøgelsen med en uddybende erklæring, som ikke kun beskriver barnets vanskeligheder – men også barnets ressourcer. På baggrund af undersøgelsen vil der efterfølgende kunne ydes rådgivning til både forældre, pædagoger og lærere.

Rådgivningen kan, efter aftale, foregå i hjemmet, institutionen eller på skolen.

Efter undersøgelsen udarbejdes en uddybende erklæring, som beskriver det kognitive funktionsniveau – og der anbefales et eller flere tiltag indenfor eksempelvis rådgivning, behandling eller kognitiv træning.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet