Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Tilsynsrapporter fra tilsyn med private behandlingssteder og klinikker

30. november 2012, Opdateret 30. november 2012

På denne side kan du finde tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingsteder og klinikker.

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder begyndte i sommeren 2012. Der er derfor mange behandlingssteder, som endnu ikke har fået aflagt et tilsynsbesøg.

Inden 1. juni 2015 vil alle private behandlingssteder og klinikker, som er omfattet af loven, have modtaget et tilsynsbesøg. Der aflægges tilsynsbesøg på behandlingsstederne hvert tredje år. 

Center for Hjerneskades tilsynsrapport 2014

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet