Coronavirus Dansk / English

Forsikringsselskaber – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber og pensionskasser bruger også Center for Hjerneskade

Hvert år finansierer forsikringsselskaber og enkelte pensionskasser forløb på Center for Hjerneskade.

Der kan f.eks. være tale om en person, der kommer ud for en arbejdsulykke. Hvis personen er omfattet af en forsikring mod tab af erhvervsevne, kan der blive tale om udbetalinger fra forsikringsselskabet i resten af arbejdslivet. 

I nogle tilfælde vælger forsikringsselskabet at tilbyde et forløb på Center for Hjerneskade. For forsikringsselskabet kan et vellykket forløb betyde en stor besparelse. For den ulykkesramte person, kan et forløb betyde en væsentlig højere livskvalitet og væsentligt bedre muligheder for at tjene sine egne penge i fremtiden.

Center for Hjerneskade har ikke økonomiske interesser i forsikringsselskaberne. Vores tilbud til forsikringsselskabernes skadelidte er udelukkende at gøre brug af vores specialiserede tilbud til gavn for den enkelte person med hjerneskade eller hjernerystelsesfølger.

NB Spørg i dit eget forsikringsselskab eller i din egen pensionskasse om dine muligheder.

Aktuarberegninger i 3 fiktive cases

Maria, 29-årig sælger
Maria arbejder som kørende sælger af kosmetik, da hun bliver påkørt af en spritbilist. Maria får en hjerneskade, der påvirker hende både fysisk og kognitivt. Konsekvensen kan blive, at Maria mister sit job.

Læs hele casen og se aktuarberegningerne her.

Peter, 42-årig tømrer
Peter er ved at lægge spær på en ældre ejendom, da han glider og slår hovedet imod en bjælke. Faldet giver Peter fysiske og kognitive vanskeligheder. Både Peter, familien og ”mester” er bekymrede for hans fremtidige jobmuligheder.

Læs hele casen og se aktuarberegningerne her.

Henrik, 55-årig it-chef
Henrik arbejder som leder af it-afdelingen i en større bank. Under et personalearrangement kommer han alvorligt til skade. Han får en lammelse i venstre arm og ben, han oplever stor træthed og han overvældes let. Familien oplever Henrik som apatisk og samtidig urealistisk, når han taler om at begynde at arbejde igen.

Læs hele casen og se aktuarberegningerne her.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet