Coronavirus Information på dansk / Information in English

Praktiske oplysninger – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Kurser > Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Send din tilmelding online

Nederst på hvert kursus finder du et link til en tilmeldingsformular. Udfyld formularen og klik på SEND - herefter får du først en kvittering i dit vindue og dernæst en systemdannet mail. Dermed kan du sikre dig, at du har tastet din tilmelding ind på det ønskede kursus.

Optagelse

Du vil få endelig besked om optagelse, når tilmeldingsfristen udløber, eller så snart holdet er fyldt op. Med den online tilmelding sikres, at alle bliver optaget efter først-til-mølle princippet.

Venteliste 

Hvis der ikke er plads til alle de tilmeldte, får du en mail om, at du er på venteliste. Hvis der kommer afbud, vil vi kontakte dig for at høre, om du fortsat ønsker at deltage.

Aflysning

Hvis der er for få tilmeldte, kan vi blive nødt til at aflyse et kursus. Dette vil i så fald blive meddelt de tilmeldte inden for en uge efter tilmeldingsfristens udløb.

Afmelding

Afbud skal meddeles via mail til: kursus@cfh.ku.dk. Du kan melde afbud frem til 14 dage før kursusstart. Ved senere afmelding eller udeblivelse er du bundet af betalingen. Dette gælder dog ikke for supervision.

Afbud pga. sygdom ændrer ikke på afmeldingsfristen. Du har dog mulighed for at sende en kollega i stedet for.

Betaling

Vi sender en faktura til dig ca. 14 dage før kursusstart. Ved supervision kan det være op til en uge før.

Parkeringsmuligheder
Center for Hjerneskade råder over et begrænset antal gratis parkeringspladser. P-pladserne finder du for enden af vores bygning (APCOA PARKING). Dagskort kan afhentes i receptionen den pågældende dag, du ønsker at parkere. 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet