Coronavirus Information på dansk / Information in English

Historie – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Europas første center for hjerneskade

Siden Center for Hjerneskade åbnede sine døre i 1985 har mange oplevet glæden ved at opnå en aktiv hverdag med uddannelse eller arbejde efter en hjerneskade. I 1985 var centret det første af sin art i Europa.

Med grundlæggeren, professor i neuropsykologi Anne-Lise Christensen, i spidsen for tre medarbejdere, arbejdede centret for at vise samfundet og skeptikere, at hjerneskadede kan blive bedre til at udnytte deres personlige og professionelle potentiale gennem intensiv og tværfaglig rehabilitering. Det er lykkedes.

I dag har centret over 50 medarbejdere.

Opfølgning og forskning dokumenterer, at over 80 pct. af deltagerne i centrets intensive Dagprogram har fået tilknytning til arbejdsmarkedet. Der deltager typisk hvert år mellem 45 og 50 personer i Dagprogrammet fordelt på seks hold.

Fakta om Center for Hjerneskade

1985: CfH bliver oprettet af neuropsykolog Anne-Lise Christensen med støtte fra Egmont Fonden med fokus på holistisk rehabilitering efter hjerneskade.

1998: Neuropsykolog Mugge Pinner overtager posten som direktør.

1999: I samarbejde med Egmont Fonden etablerer Center for Hjerneskade Børnecenter for Hjerneskade som et forsøgs- og udviklingsprojekt. 

2003: Neuropsykolog Frank Humle bliver direktør for centret.

2004: Tilbud om vægtaflastet fysisk træning.

2005: Center for Hjerneskade bliver udvalgt som underleverandør til Københavns Kommune (Revalidering).

2005: Tilbud om seniorgrupper med fokus på  bedre livskvalitet og mulighed for at klare sig selv i hverdagen for ældre med hjerneskade.

2007: CfH bliver udnævnt som leverandør til VISO.

2007: Neurocenter for Børn og Unge åbner. Den nye afdeling arbejder videre med erfaringer fra Børnecenter for Hjerneskade.

2007: Tilbud om Sprogtræning for personer ramt af afasi og dysartri.

2007: Direktør Frank Humle udnævnes som formand for Aftagerpanelet på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

2008: Direktør Frank Humle bliver medlem af styregruppen for Efter- og videreuddannelsesprojektet Postgraduate training in CBT for children and adolescent, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

2009: CfH er vært for 2nd Nordic Aphasia Conference.

2010: 25-års jubilæum den 31. august 2010 fejres sammen med Hjerneskadeforeningen og Vejlefjord Rehabiliteringscenter. 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet