Coronavirus Information på dansk / Information in English

25-års Jubilæum – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Historie > 25-års Jubilæum

25-års jubilæum

Sammen med Hjerneskadeforeninge og Vejlefjord Rehabiliteringscenter fejrede Center for Hjerneskade 25-års jubilæum den 31. august 2010.

Jubilæumskonferencen blev holdt på Københavns Universitet med deltagelse af HKH Kronprinsesse Mary.

Line Baun Danielsen var konferencier og interviewede Sanne Salomonsen om sin egen kamp ”for at komme tilbage" til sit liv .

Pressemeddelelse

Program for dagen 

- Ankomst af Hjerneskadeforeningens protektor, HKH Kronprinsesse Mary. Velkomst ved Svend-Erik Andreasen, direktør for Hjerneskadeforeningen. Konferencier: Line Baun Danielsen.

- Udviklingen på hjerneskadeområdet de sidste 25 år ved hhv. Steffen-Malik Høegh, direktør for Vejlefjord Rehabiliteringscenter, Frank Humle, direktør for Center for Hjerneskade og Niels-Anton Svendsen, formand for Hjerneskadeforeningen. Interview af de 3 indlægsholdere ved Line Baun Danielsen.

- Sanne Salomonsen om sin egen kamp ”for at komme tilbage i sit liv”. Interview af Sanne Salomonsen ved Line Baun Danielsen.

- Den fortsatte udvikling på hjerneskadeområdet – set i et fremtidsperspektiv ved Jesper Mogensen, Hjerneforsker og leder af the unit for Cognitive Neuroscience (UCN) på Københavns Universitet, samt direktør for Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR). Interview ved Line Baun Danielsen.

- Afslutning af konference ved Svend-Erik Andreasen. Efterfølgende jubilæumsreception i tilstødende lokale.   

Pressemeddelelse


Økonomisk og menneskeligt tab

Hjerneskadede efterlades i isolation

Cirka 15.000 danskere rammes hvert år af en pludseligt opstået hjerneskade. Omkring 60 % af dem har brug for rehabilitering, men mange overlades til sig selv, når hospitalsindlæggelse og genoptræning er overstået. Paradokset er, at rehabiliteringscentrene samtidig har tomme pladser, som aldrig kommer de hjerneskadede til gode. Konsekvensen er et stort samfundsøkonomisk og menneskeligt tab. 

Blodpropper, hjerneblødninger og hovedlæsioner rammer cirka 15.000 mennesker hvert år og er den mest almindelige årsag til alvorlige hjerneskader. Hver gang koster det samfundet over en kvart million kroner. 

Alene for blodpropper og hjerneblødninger – også kaldet apopleksi - løber regningen samlet op i over 2,7 milliarder kroner pr. år, hvilket svarer til mere end 3 % af de samlede danske udgifter til sygdomsbehandling, rehabilitering og pleje. 
Udgiften fordeler sig med halvdelen til socialsektoren og den anden halvdel til sygehussektoren. Ifølge sundhedsøkonom Torben Larsen er alene apopleksi - uden at andre hjerneskader medregnes - en af de absolut dyreste sygdomme i det danske sundhedsvæsen. 

Mangel på  rehabiliteringsindsats

Selvom der bliver brugt milliarder på behandling, ender mange hjerneskaderamte med at isolere sig, fordi de mangler en koordineret og tværfaglig rehabiliteringsindsats. De modtager akut behandling og rehabilitering efter hjerneskaden, men ofte bliver der ikke taget højde for den enkeltes behov og potentiale på længere sigt. 

”Efter en hjerneskade står man over for en ubeskrivelig hård kamp for at genetablere et meningsfuldt liv med et permanent – og ofte – usynligt handicap. Der er brug for et forløb, der har fokus på den enkeltes mulighed for at vende tilbage til et meningsfyldt liv – ikke bare her og nu, men på længere sigt. Desværre oplever de fleste, at tilbuddene ophører, når de for alvor møder hverdagens krav og udfordringer”, forklarer Svend-Erik Andreasen, direktør i Hjerneskadeforeningen. 

Økonomisk og menneskelig fordel

I 25 år har Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter arbejdet for at skabe bedre forhold for hjerneskadede og deres pårørende. Det er lykkedes at etablere behandlings - og rehabiliteringstilbud, specialundervisning m.m. Men desværre får alt for få tilbudt et længerevarende rehabiliteringsforløb, der kan få dem tilbage til et arbejde og et meningsfyldt liv. 

”Vores erfaringer og undersøgelser viser ellers, at 80 procent af de personer, der har deltaget i vores intensive og individuelle dagprogram er vendt tilbage til et job eller uddannelse. De kan nu i høj grad klare sig selv og lever uafhængigt af andres hjælp – hvilket er til gavn både socialt og samfundsøkonomisk”, forklarer Frank Humle, direktør på Center for Hjerneskade. 

Både Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter har kapacitet til at optræne flere hjerneskadede, end centrene gør i øjeblikket. Kapaciteten udnyttes langt fra fuldt ud, fordi de hjerneskadede skal gennem et hav af lange og tunge visitationer, inden de muligvis får en bevilling. Mange får slet ikke nogen. 

Rehabilitering giver meningsfuldt liv

Sammen kæmper Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade og Vejlefjord Rehabiliteringscenter for at få  politikerne til at bakke op om ”Retten til rehabilitering” for alle sværhedsgrader af hjerneskader. 

”Rehabilitering handler om retten til at leve et meningsfyldt liv, selvom man er blevet ramt af en hjerneskade. Vi skal sikre, at alle, der bliver ramt af en hjerneskade, har krav på en målrettet samarbejdsproces mellem den hjerneskadede, pårørende og fagfolk. Målet er ganske enkelt at sikre, at den hjerneskaderamte opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv”, forklarer Niels-Anton Svendsen, formand for Hjerneskadeforeningen.

”For bare få år siden mente man, at det var umuligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade. Man reddede liv, hvorefter de skadede og deres pårørende oftest blev overladt til sig selv. Heldigvis ved vi i dag, at det - med den rette hjælp - er muligt at optræne hjerneskadede til en tilværelse med forbedret funktionsevne og livskvalitet. Nu er det op til politikerne at sikre, at hjerneskadede og de pårørende får de rette rehabiliteringstilbud, så de kan få et meningsfyldt liv”, udtaler Steffen-Malik Høegh, direktør og neuropsykolog på Vejlefjord Rehabiliteringscenter.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet