Coronavirus Information på dansk / Information in English

Nyheder – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Nyheder

Herunder ses nyheder fra Center for Hjerneskade.

TOSH© - Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende

15. september 2020

Ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær er et stort problem for personer, der er sprogligt højtfungerende og samtidig ramt af diskret til let afasi efter en hjerneskade. En ny test gør det muligt, at teste og rehabilitere denne gruppe afasiramte.
Læs projektrapporten her

Læs mere

Super specialiseret og personligt forløb hos CfH

6. august 2020

Da 29-årige Jacob von Bülow blev akut indlagt med en autoimmun hjernebetændelse i efteråret 2019, blev han efterfølgende henvist til et intensivt forløb hos Center for Hjerneskade (CfH). I dag er han klar til at vende tilbage til sit studie på sygeplejerskolen. Læs Jacobs beretning om sit forløb på CfH.

Da jeg inden min start på Center for Hjerneskade havde hørt meget positivt om centeret, følte jeg mig lige fra starten i trygge hænder....

Læs mere

Nyt studie om hjernerystelse og arbejdsmarkedet

6. august 2020

Dansk Center for Hjernerystelse har interviewet 22 personer med langvarige følger efter hjernerystelse. Resultatet er bl.a. at arbejdsgivere, kommuner og praktiserende læger har haft stor betydning for deres forløb.
Se DCFHs artikler om nødvendige tiltag og  vejen tilbage i job

Læs mere

Center for Hjerneskade er medarrangør af en sommerweekend for unge mellem 16 og 35 år

15. juni 2020

Den 21. til 23. august 2020 er afholder Neurorehabilitering Selma Marie, Hjerneskadecenter Virum, Unge Hjerner, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade en spændende weekend for unge med erhvervet hjerneskade.

Yderligere oplysninger og tilmelding her

Læs mere

Træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering

27. februar 2020

Evidensbaseret træning af bl.a. apopleksi er i fokus i nyrevideret bog—med bidrag fra Center for Hjerneskade.

Læs mere

Den rette hjælp kan få hjernerystelsesramte tilbage i job

8. januar 2020

Mange med en hjernerystelse har svært ved at genoptage deres arbejde efter skaden. Men med en tidlig indsats og den rette hjælp, kan det lykkes. 

Læs mere

TOSH (Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende)

18. juni 2019

Se her.
Projektrapporten er desværre ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, men vil blive lagt op på hjemmesiden så snart, den er klar. Man kan forudbestille et eksemplar af rapporten og få den tilsendt pr. mail ved at skrive til Ina Merete Schmidt på ims@cfh.ku.dk 

Læs mere

Høringssvar til Sundhedsstyrelsen

6. maj 2019

Læs vores høringssvar til Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade" her.

Læs mere

Centrets ergoterapeuter underviser kinesiske kollegaer.

24. april 2019

Se artikel fra fagbladet Ergoterapeuten her

Læs mere

Center for Hjerneskade eksporterer viden om hjerneskaderehabilitering til Kina

4. januar 2019

PRESSEMEDDELELSE                            Fredag d. 4. januar 2019
Center for Hjerneskade eksporterer viden om hjerneskaderehabilitering til Kina
Center for Hjerneskade har indgået en fem-årig kontrakt med kinesiske Sino-Fortune Senior Industry Corporate og deltager d. 8. januar 2019 i åbningsceremonien for et nyt kinesisk rehabiliterings...

Læs mere

Ny artikel om langvarige følger efter hjernerystelse

10. december 2018

Center for Hjerneskades Commotio-enhed har i samarbejde med
Hana Mala Rytter fra Københavns Universitet netop fået offentlig artiklen:
Specialized interdisciplinary rehabilitation reduces persistent
post-concussive symptoms: a randomized clinical trial
Artiklen kan hentes via tidsskriftet Brain Injury her

Læs mere

Danmark får nyt center for hjernerystelse

6. november 2018

Yderligere oplysninger her.

Læs mere

Videnskabelig artikel vedrørende EMG-aktivitet under forskellige øvelser med hånden

28. november 2017

Yderligere oplysninger her.


Læs mere

Individuelle samtaler og rådgivningsforløb til forældre til børn med neurokognitive vanskeligheder

16. oktober 2017

Yderligere oplysninger her.

Læs mere

Center for Hjerneskade tilknytter neurooptometrister

11. september 2017

Synsmæssige vanskeligheder kan være en hjernerystelsesfølge.

Læs mere

Ny forskningsartikel om visuel perception

10. september 2017

Ny forskningsartikel om visuel perception
“The effect of phasic auditory alerting on visual perception”, er bl.a. udarbejdet af Annemarie Hilkjær Petersen fra Center for Hjerneskade. 
Læs hele artiklen

Læs mere

Socialkognitive vanskeligheder og hjerneskade

15. august 2017

Center for Hjerneskade afholder én-dags-seminar tirsdag d. 24. oktober 2017 med professor Skye McDonald fra University of New South Wales, Australien. Læs mere


 

Læs mere

Mit usynlige handicap blev taget seriøst

8. august 2017

Et intensivt rehabiliteringsforløb har gjort, at 36-årige Claus Rytter Bruun de Neergaard er blevet klogere på den hjerneskade, som er en del af hans og kærestens fælles liv, efter han i 2014 blev ramt af et pludseligt hjertestop.
Se artiklen, der indgår i Fremtidens sundhed, Mediaplanet, juni 2017 

Læs mere

Ny forskning i træning efter apopleksi

15. marts 2017

Nyt studie viser, at selv ved kroniske apopleksifølger har det effekt at træne.

Læs mere

Kursus

18. januar 2017

2-dages kursus for psykokologer om mental retardering og neuropsykologisk udredning af børn og unge med mental retardering

Læs mere

Hvad ved vi pt. om hjernerystelser?

22. november 2016

Læs indlægget ”Hvorfor er det så svært med de hjernerystelser?”

Læs mere

Tema om kommunernes hjerneskadeindsats

15. november 2016

Avisen "Det grønne område" har bragt en række artikler, hvor politikere, forskere, kommuner og hjerneskaderamte borgere giver deres vurdering af hjerneskadeindsatsen 2016.
https://www.e-pages.dk/dgo/919/

Læs mere

Vægtaflastning ved hjælp af Ergotrainer

19. maj 2016

Om erfaringer og forskning

Læs mere

Gentagne hjernerystelser kan give hjerneskader.

12. april 2016

Forskning viser, at der kan være sammenhæng imellem gentagne hjernerystelser og hjerneskader - og imellem hovedstød og demenssygdommen Alzheimers.

Læs mere

Behov for fokus på hjernerystelser i sport

14. marts 2016

Der kommer løbende mere fokus på, at hård kontaktsport kan give alvorlige problemer med varige følger efter hjernerystelser.

Læs mere

Det nytter at behandle

16. december 2015

I videoen "Det nytter af behandle" fortæller Maria Leve Celander Lindgren om den rehabilitering, hun har været igennem, efter at hun for fire år siden fik en hjerneblødning.

Læs mere

Hjernerystelse - for altid?

30. november 2015

Hvert år får mellem 2.500 og 3.800 danskere langvarige følger efter hjernerystelse - også kaldet PCS eller postcommotionelt syndrom.

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

2. oktober 2015

En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom

Læs mere

"Kære Sundheds- og ældreminister Sofie Løhde"

21. september 2015

Læs Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen og Center for Hjerneskades henvendelse om en forhøjet fritvalgsramme til centret.

Læs mere

Birgitte lider af kronisk hjernerystelse

5. marts 2015

Birgitte Kikkenberg har deltaget i Center for Hjerneskades forskningsprojekt, og det har hjulpet hende tilbage til arbejdspladsen.

Læs mere

International interesse for kampagne om sport og hjernerystelse

20. januar 2015

En række danske spillerforeninger har sammen med Center for Hjerneskade lanceret kampagnen ’Brug hovedet - pas på skallen

Læs mere

Forumteater bryder tabuer om hjerneskade

10. december 2014

”Der blev både grinet og grædt, da pårørende til hjerneskaderamte mødte de dilemmaer, de står med i hverdagen.”
Læs om samarbejdet imellem Københavns Kommune, foreningen Serendib og Center for Hjerneskade. x

Læs mere

Kan man løbe, uden at kunne gå?

28. november 2014

Firmaet Ergolet har med sparring fra Center for Hjerneskade udviklet systemet Ergo Trainer. Systemet er et vægtaflastningssystem, der gør det muligt for både børn og voksne med mange forskellige former for funktionsnedsættelse at træne gang, løb, kondition mm. Se mere i Ergolets video:" Vejen til selvhjulpenhed".

Læs mere

Høringssvar til Sundhedsstyrelsen

27. november 2014

Center for Hjerneskade har sammen med de 5 øvrige hjerneskadecentre i Danmark, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen sendt høringssvar vedr. "Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade".

Læs mere

Gruppe for unge pårørende til hjerneskaderamte

30. oktober 2014

Er du ung - og er din mor, far eller en af dine søskende blevet ramt af en hjerneskade efter fx en blodprop, en hjerneblødning eller en ulykke?

I Center for Hjerneskades Ungegruppe har du mulighed for at møde andre unge i samme situation og at få mere viden om de følger, hjerneskaden har haft for netop dig.

Læs mere

Invitation til deltagelse i SCA-netværk for logopæder

10. oktober 2014

I inviteres hermed til at deltage i et udviklingsprojekt om formidling af SCA-samtalestøttemetoden til pårørende til afasiramte personer. Målet er at give et indblik i pårørendearbejdets kompleksitet samt at identificere, samle, beskrive og afprøve de metoder, der allerede findes - og sammen udvikle nye

Læs mere

Høringssvar vedr. genoptræning og rehabilitering

2. september 2014

vedr. ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” og ”Vejledning om træning i kommuner og regioner”

Læs mere

Høringssvar om fysioterapi og ergoterapi

2. september 2014

Center for Hjerneskade har indsendt et høringssvar om "National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi".

Læs mere

En hjernerystelse, der varer ved

28. maj 2014

Se de foreløbige resultater af vores rehabiliteringsprojekt for personer, der har postcommotionelt syndrom/langvarige følger efter en hjernerystelse.

Læs mere

Det endelige resultat af forskningsprojektet

27. august 2013

Det endelige resultat af forskningsprojektet Effekt av intensiv habilitering på Doman-programmerne (Institutes for the Achievement of Human Potential og Family Hope Center) er nu offentliggjort.

Læs mere

Brev til Krag og Vestager:

26. august 2013

Brev til Krag og Vestager: Tak for den vigtige udmelding

Læs mere

Kronik: Et forsigtigt hurra

26. august 2013

Regeringen er på vej til at tvinge kommunerne til at give hjerneskadede den optimale genoptræning.

Læs mere

Hjernesagens Ærespris 2013

3. juni 2013

Det er en stor glæde og ære for Center for Hjerneskade, at vi har modtaget Hjernesagens Ærespris 2013. Prisen er givet både til CfH som helhed og til hver enkelt medarbejder som udtryk for Hjernesagens respekt for det arbejde, som alle udfører på centret. Med æresprisen følger 10.000 kr. til forskning og et dejligt maleri. Læs Hjernesagens begrundelse her..........

Læs mere

Det er ikke en livstidsdom

8. april 2013

Hjernen er et overraskende plastisk organ, som selv efter omfattende skader kan genoptrænes til at fungere nærmest som inden skaden. Genoptræning og tid kan gøre hele forskellen.

Læs mere

Der skal boller på suppen

27. marts 2013

Hvis vi for alvor skal gøre en indsats for at forebygge hjerneskader som følge af apopleksi, skal blodtrykket og det at være fysisk aktiv for alvor i fokus. Det var nogle af hovedpointerne i oplæggene ved åbent hus på Center for Hjerneskade 22.maj, blandt andet arrangeret af Hjernesagen.

Læs mere

Niels Jørgen lærte at gå igen

7. november 2012

Det er aldrig for sent at starte et træningsforløb. Det er Niels Jørgen Vesterager, 74-årig enkemand med cerebral parese, et godt eksempel på.

Læs mere

Center for Hjerneskade i Aftenshowet på DR1

23. august 2012

Den 21. og 22. august 2012 bragte Aftenshowet indslag om genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. I begge indslag medvirker direktør Frank Humle og medarbejdere fra centret.

Læs mere

"Ansatte går ned i løn for at redde Europas første hjerneskadecenter"

21. august 2012

Artikel i "Folkeskolen.dk" - fagblad for undervisere. I artiklen fortæller speciallærer Gorm Hallas-Møller om den aktuelle situation på Center for Hjerneskade.

Læs mere

Krav om ministerhjælp til Hjerneskadede

14. august 2012

Politikens tema om hjerneskadeområdet fortsætter. 3 uafhængige eksperter fra Strukturkommisionen advarede allerede inden vedtagelsen af kommunalreformen om risikoen ved at sprede ekspertisen.

Læs mere

Er hjerneskadecentrene lukningstruede?

8. august 2012

Artikelserie i Politiken om den aktuelle situation på Hjerneskadeområdet.
Artiklen belyser problemerne set fra flere synsvinkler: de hjerneskaderamte, Socialminister Karen Hækkerup, Kommunernes Landsforening, neurologer, sundhedsøkonomer, Hjerneskadeforeningen, Vejlefjord og Center for Hjerneskade.

Læs mere

Doman forskningsprojekt

30. marts 2012

Kort uddrag af konklusionen på den Danske del – rapport. Effekt af intensiv habilitering baseret på Doman-programmerne (The Institut for the Achievement of Human Potential og The Family Hope Center).

Læs mere

Middle Eastern Culture: Impact on Clinical practice in Western Europe

14. december 2011

Mellemøstlig kultur og den klinisk psykologiske praksis i Vesteuropa

Læs mere

Forløbsprogram for voksne og børn

17. juni 2011

Sundhedsstyrelsen udsendet den 15 juni 2 forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade. Læs mere og download forløbsprogrammerne.

Læs mere

Film om intensiv træning til børn med erhvervet hjerneskade

11. maj 2011

Center for Hjerneskade producerer film om styrke- og vægtaflastet gangtræning for børn, der har fået gangbesvær efter en erhvervet hjerneskade.

Du kan fortsat henvise børn til projektet, der er gratis.

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse ”der varer ved”

4. maj 2011

Flere end 25.000 mennesker får hvert år en hjernerystelse. Center for Hjerneskade tilbyder nu afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger .

Læs mere

Jonathan Silver besøger Center for Hjerneskade den 15. marts

1. marts 2011

Jonathan Silver er klinisk professor i psykiatri ved New York University School of Medicine.

Læs mere

Kursus i fysisk træning efter apopleksi

27. januar 2011

Træning af styrke og kondition bør være en essentiel del af et genoptræningsforløb af patienter med apopleksi. Derfor tilbyder Center for Hjerneskade i samarbejde med Danske fysioterapeuter kursus i Fysisk træning efter apopleksi.


Læs mere

Hjerneskaderehabilitering

13. januar 2011

- Behov for at tænke sammen på tværs


Sundhedsstyrelsen har udgivet en medicinsk teknologivurdering (MTV) inden for neurorehabilitering. MTV'en Blev fremlagt på en konference på Panum Instituttet den 13. januar 2011.

Læs mere

Sanne Salomonsen besøgte centret

7. januar 2011

Sanne Salomonsen besøgte Center for Hjerneskade torsdag den 6. januar 2011, for at støtte hjerneskadebehandlingen, der lige nu presses hårdt af kommunale nedskæringer.

Læs mere

Kom godt i gang i det nye år

23. december 2010

Center for Hjerneskade inviterer til Fitness-event

Læs mere

Sprogprogrammet tilbyder nyt Modulforløb

15. december 2010

For at imødekomme kommunernes behov for mere fleksible tilbud har Center for Hjerneskade udviklet et sprogtilbud, der er delt op i moduler.

Læs mere

Fitness for hjerneskadede

29. september 2010

På Center for Hjerneskade tilbyder vi Fitness for hjerneskadede for at øge og vedligeholde din fysiske kapacitet efter hjerneskaden. Det er bevist, at der er en direkte sammenhæng mellem fysisk velvære og livskvalitet.

Læs mere

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet