Coronavirus Information på dansk / Information in English

Center for Hjerneskade i Aftenshowet på DR1 – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Center for Hjerneskade...

23. august 2012

Center for Hjerneskade i Aftenshowet på DR1

Den 21. og 22. august 2012 bragte Aftenshowet indslag om genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. I begge indslag medvirker direktør Frank Humle og medarbejdere fra centret.

Den 21. august handlede indslaget om 44-årige Per Reenberg, der har fået en erhvervet hjerneskade pga meningitis. Per bliver i udsendelsen undersøgt på centret. Hans situation bliver kommenteret af overlæge Henrik Stig Jørgensen, der er ledende overlæge på Afdelingen for højt specialiseret neurorehabilitering, Glostrup Sygehus, og konsulent for Sundhedsstyrelsen.

Den 22. august fortalte 52-årige Hans Bjerrum om sin situation, efter at han i 2009 blev ramt af en hjerneblødning og blev delvist lammet. Hans fik træning i sin kommune, men da han ønskede specialiseret genoptræning på Center for Hjerneskade, fik han afslag og lånte i stedet penge af sin mor. "Jeg blev hurtigt så meget bedre, at jeg helt har kunnet frasige mig hjemmeplejen. Jeg er sikker på, de inden ret længe har sparet det beløb, som det kostede min mor at bevilge mig de penge" fortæller han.

Minister: Slet ikke godt nok
Sundhedsminister Astrid Krag mener ikke, at det er i orden, at borgerne i visse kommuner selv skal betale for at få en ordentlig genoptræning efter hjerneskader.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet