Coronavirus Information på dansk / Information in English

Brev til Krag og Vestager: – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Brev til Krag og Vesta...

26. august 2013

Brev til Krag og Vestager:

Fremover kan kommunerne ikke tilsidesætte lægernes vurdering af hjerneskadede
patienters genoptræningsbehov, hvis det står til sundhedsministeren og økonomi-
og indenrigsministeren. Hjernesagen og Center for Hjerneskade understreger
væsentligheden af den udmelding i et brev til de to ministre og ridser samtidig
op, hvordan man med fordel kan inddele eller matche de hjerneskadede borgere i
fremtiden, så de får de rigtige tilbud om hjælp, støtte og genoptræning.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet