Coronavirus Information på dansk / Information in English

Det nytter at behandle – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Det nytter at behandle

16. december 2015

Det nytter at behandle

I videoen "Det nytter af behandle" fortæller Maria Leve Celander Lindgren om den rehabilitering, hun har været igennem, efter at hun for fire år siden fik en hjerneblødning.

I videoen taler Maria bl.a. med neuropsykolog Inger Bjerregaard på Center for Hjerneskade. Videoen er udarbejdet af Region Hovedstaden til den tværsektorielle konference om hjerneskade, der blev afholdt den 27. november 2015.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet