Coronavirus Information på dansk / Information in English

Doman forskningsprojekt – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Doman forskningsprojekt

30. marts 2012

Doman forskningsprojekt

Resultaterne i den danske delrapport  bygger udelukkende på den danske børnegruppe, det vil sige en mindre del af den samlede projektgruppe – resultatet må derfor ses med et vist forbehold.

Det fælles dansk/norske resultat kan afvige fra den nuværende konklusion, da materialet i den fælles undersøgelse omfatter langt flere børn.

Den samlede dansk - norske rapport/artikel forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.
Så snart artiklen er godkendt af et internationalt videnskabeligt tidsskrift, vil den kunne ses på vores hjemmeside.

Læs mere under Neurocenter for Børn og Unge

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet