Coronavirus Information på dansk / Information in English

Forløbsprogram for voksne og børn – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Forløbsprogram for vok...

17. juni 2011

Forløbsprogram for voksne og børn

Sundhedsstyrelsen udsendte den 15 juni 2011 2 forløbsprogrammer: ét for voksne og ét for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Forløbsprogrammet er nationalt, og det er hensigten, at regioner og kommuner i samarbejde anvender, konkretiserer og tilpasser forløbsprogrammet i deres lokale tilrettelæggelse af hjerneskaderehabiliteringen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at forløbsprogrammet vil bidrage til at styrke indsatsen og øge kvaliteten i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade.

Forløbsprogrammerne bygger på konklusionerne fra Sundhedsstyrelsens medicinske teknologivurdering om hjerneskaderehabilitering, som beskriver effekten af hjerneskaderehabilitering og giver bud på organisatoriske forbedringer.

Forløbsprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra videnskabelige og faglige selskaber, regioner, kommuner, almen praksis og brugerorganisationer.

Regioner og kommuner skal samarbejde om forløbsprogrammerne og tilpasse dem til lokale indsatser overfor personer med hjerneskade.

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat 150 mio. kr. til hjerneskadeområdet. Disse midler skal blandt andet anvendes til implementering af forløbsprogrammerne

Se forløbsprogrammet for voksne (pdf)

Se forløbsprogrammet for børn og unge (pdf)

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet