Coronavirus Information på dansk / Information in English

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse ”der varer ved” – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Tilbage til arbejdsmar...

4. maj 2011

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse ”der varer ved”

Flere end 25.000 mennesker får hvert år en hjernerystelse. De ramte får typisk hovedpine, hurtig udtrætning, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne, men for 10 - 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og invaliderende. Følger der gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere.

Tilbuddene til de ramte er sparsomme. Mange udvikler depression eller angst og får aldrig den neurofaglige hjælp, der kan få dem tilbage i arbejde eller på skolebænken.

Læs mere om Center for Hjerneskades tilbud til borgere med hjernerystelse.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet