Coronavirus Information på dansk / Information in English

Høringssvar til Sundhedsstyrelsen – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Høringssvar til Sundhe...

27. november 2014

Høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Center for Hjerneskade har sammen med de 5 øvrige hjerneskadecentre i Danmark, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen sendt høringssvar vedr. "Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering
til voksne med erhvervet hjerneskade".
Læs hele høringssvaret.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet