Coronavirus Information på dansk / Information in English

Høringssvar vedr. genoptræning og rehabilitering – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Høringssvar vedr. geno...

2. september 2014

Høringssvar vedr. genoptræning og rehabilitering

Høringssvar

vedr. ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” og ”Vejledning om træning i kommuner og regioner”

Center for Hjerneskade har indsendt høringssvar omkring den nye bekendtgørelse og vejledning, der begge træder i kraft i 2014.

Læs høringssvaret her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet