Coronavirus Information på dansk / Information in English

Høringssvar om fysioterapi og ergoterapi – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Høringssvar om fysiote...

2. september 2014

Høringssvar om fysioterapi og ergoterapi

Center for Hjerneskade har indsendt et høringssvar om "National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi"

Læs mere her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet