Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kursus i fysisk træning efter apopleksi – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Kursus i fysisk trænin...

27. januar 2011

Kursus i fysisk træning efter apopleksi

Træning af styrke og kondition bør være en essentiel del af et genoptræningsforløb af patienter med apopleksi

Ny viden viser, at patienter med apopleksi skal trænes målrettet med intensiv styrketræning og hård konditionstræning. Der er evidens for, at intensiv træning har stor betydning for det potentielle funktionsniveau, aktivitetsniveau og livskvalitet. På kurset bliver deltageren i stand til at teste og dosere den intensive fysiske træning, der målrettes den daglige praksis på fysioterapiklinikkerne og på de kommunale genoptræningscentre.

Målgruppe
Praktiserende fysioterapeuter, der arbejder med patienter i den vederlagsfrie ordning og fysioterapeuter på kommunale genoptræningcentre.

Undervisere
Jørgen Jørgensen og Daniel Thue Bech-Pedersen, fysioterapeuter, Center for Hjerneskade. Neuropsykolog, audiologopæd m.fl.

Startdato: 12. maj  2011
Slutdato: 18.j uni 2011
Arrangør: Danske Fysioterapeuter
Sted: Center for hjerneskade, København
Pris: Kr. 8.100,-
Tilmeldingsfrist: 09.03.2011
Antal deltagere: 24

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet