Coronavirus Information på dansk / Information in English

Middle Eastern Culture: Impact on Clinical practice in Western Europe – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Middle Eastern Culture...

14. december 2011

Middle Eastern Culture: Impact on Clinical practice in Western Europe

Mellemøstlig kultur og den klinisk psykologiske praksis i Vesteuropa.

KursKurset har til formål at give kliniske psykologer mulighed for at tilegne sig viden og indsigt omkring mellemøstlige immigranter samt at give deltagerne redskaber til at møde børn og unge med mellemøstlig baggrund og deres familie på en kulturelt hensigtsmæssig og klinisk relevant måde.

Kursets overordnede temaer er mellemøstlig kultur og måden, hvorpå dette kan påvirke det klinisk psykologiske arbejde med børn og unge fra denne kulturgruppe, samt arbejdet med børnenes/ de unges familier. Der vil være gennemgang af migrationsårsager samt forskelle og ligheder mellem immigranter, som falder under betegnelsen “mellemøstlig”. Desuden vil mellemøstlige værdier, traditioner og religion blive gennemgået.

Det vil blive diskuteret, hvordan mellemøstlig kultur kan påvirke menneske- og verdenssyn generelt samt mødet med sundhedsvæsenet og sundhedsprofessionelt personale specifikt. Der vil kontinuerligt være fokus på, hvordan man kan forbedre det kliniske udbytte., ligesom konkrete emner såsom skik og protokol, verbal og ikke verbal adfærd, stereotyper og etnocentrisme vil blive drøftet. Formen vil være en blanding af oplæg, gruppediskussioner, øvelser og filmklip.

Tilmelding

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet