Coronavirus Information på dansk / Information in English

Hjerneskaderehabilitering – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

13. januar 2011

Hjerneskaderehabilitering

- Behov for at tænke sammen på tværs


Sundhedsstyrelsen har udgivet en medicinsk teknologivurdering (MTV) inden for neurorehabilitering.

Cirka 3.000 personer menes årligt at have behov for neurorehabilitering efter traumatisk hjerneskade eller apopleksi. Formålet med MTV'en er på baggrund af en systematisk og alsidig vurdering at give rådgivning om, hvordan et forløb med neurorehabilitering kan tilrettelægges tværsektorielt og tværdisciplinært, så indsatsen opleves målrettet, vidensbaseret og sammenhængende for patienten.

MTV'en Blev fremlagt på en konference på Panum Instituttet den 13. januar 2011.

Altinge.dk skriver den 13. januar 2011 om konklusionerne:

"Betydelige kvalitetsbrister i rehabiliteringen på hjerneskadeområdet

Dette er en af konklusionerne i Sundhedsstyrelsens undersøgelse, som præsenteres på en konference i dag, torsdag den 13. januar 2011.

Danske Patienter opfordrer derfor til et samlet politisk initiativ, som giver patienterne ret til individuelle rehabiliteringsplaner. Det er ikke nok med en vejledning til kommunerne, slår foreningen fast.

Danske Patienter peger på, at effekten af rehabilitering er dokumenteret på en lang række områder, bl.a. for sclerosepatienter, gigtpatienter, kræftpatienter, hjertepatienter og lungepatienter. Nu har Sundhedsstyrelsens rapport dokumenteret effekten på hjerneskadeområdet, og rapporten påviser også en mulig samfundsøkonomisk gevinst.

Danske Patienter peger på, at rapportens konklusioner bakkes op af både internationale og nationale studier. Danske Patienters formand, Lars Engberg, mener derfor, at rehabilitering skal på den politiske dagsorden nu.

"Vi ved, hvad der skal gøres - det er ganske enkelt et spørgsmål om politisk
vilje," siger Lars Engberg.

Danske Patienter opfordrer derfor til, at der laves samlede politiske initiativer, der
giver patienter lovkrav til én samlet rehabiliteringsplan. Her skal regioner, kommunerne og almen praksis være forpliget til at samarbejde med patienten om at udarbejde planen".

Se orginalartiklen

Læs andre artikler om rapporten

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet