Coronavirus Dansk / English

Sprogprogrammet tilbyder nyt Modulforløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > Sprogprogrammet tilbyd...

15. december 2010

Sprogprogrammet tilbyder nyt Modulforløb

For at imødekomme kommunernes behov for mere fleksible tilbud har Center for Hjerneskade udviklet et sprogtilbud, der er delt op i moduler.

Hvad er nyt

Som noget nyt er der tale om et tilbud, der er mindre omfattende, og hvor kommunen selv vil have større indflydelse på omfang og indhold. Dvs., at et forløb som udgangspunkt består af et grundmodul på 3 timer ugentligt (typisk fordelt på 1 individuel og 2 gruppetimer) i 16 uger. Derudover vil der være mulighed for tilkøb, alt efter ønske. Det kan dreje sig om yderligere sprogtræning, læse-/skrivetræning, fitness-hold, kognitiv træning, netværksmøder, udarbejdelse af selvtræningsmateriale m.m.

Modulforløbet kan bevilliges efter Lov om specialundervisning.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet