Coronavirus Information på dansk / Information in English

TOSH© - Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Nyheder > TOSH© - Test af Ordmob...

15. september 2020

TOSH© - Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende

Ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær er et stort problem for personer, der er sprogligt højtfungerende og samtidig ramt af diskret til let afasi efter en hjerneskade. En ny test gør det muligt, at teste og rehabilitere denne gruppe afasiramte.

Læs projektrapporten her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet