Coronavirus Information på dansk / Information in English

Organisation og ledelse – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret > Organisation og ledelse

Organisation og ledelse
Center for Hjerneskade er et privat ikke-kommercielt specialsygehus. Centret varetager neurofaglig rehabilitering af børn, unge og voksne med såvel erhvervet som medfødt hjerneskade samt udviklingsforstyrrelser. Aftagere af centrets ydelser er primært regioner, kommuner og Servicestyrelsen. Herudover er der et samarbejde under opbygning med forsikringsselskaber og pensionskasser, ligesom centret har privatbetalere.

Center for Hjerneskade varetager desuden opkvalificering, videre- og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale inden for hjerneskadeområdet, samt forestår og deltager i samarbejde med andre forskningsprojekter på området.

Ledelse

  • Direktør, neuropsykolog Frank Humle
  • Administrativ leder Lise Lambek
  • Leder af voksenprogrammet, neuropsykolog Susan Svensson
  • Leder af Neurocenter for Børn og Unge, børneneuropsykolog Marianne Verdel
  • Undervisningsleder, neuropsykolog Lone Vestager Martinus

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet