Bestyrelse – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Bestyrelse

Centrets bestyrelse er sammensat af fagpersoner med specialviden inden for rehabilitering af børn og voksne med hjerneskade, repræsentant fra offentlig eller privat virksomhed, socialfaglig/juridisk konsulent, repræsentant fra Københavns Universitet og medarbejderrepræsentant. 

  • Formand for bestyrelsen, overlæge, neurokirurg Ole Amtoft, Videnscenter for Rygsygdomme, Glostrup Hospital

 Øvrige medlemmer

  • Chef for Concito - Bæredygtigt Erhverv Charlotte Fischer, cand.mag. i fransk, samfundsfag og retorik, tidl. MF for Radikale Venstre
  • Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, the Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), direktør for ReCBIR, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 
  • Chefkonsulent Thomas Mølsted Jørgensen, Analyse-Enheden i Beskæftigelsesministeriets departement 
  • Cand.jur., leder af personskade, Helle M. Olesen, If forsikring
  • Speciallæge emeritus i børnesygdomme og børneneurologi Karen Taudorf
  • Medarbejderrepræsentant neuropsykolog Bjarne Pedersen, Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet