Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bestyrelse – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Bestyrelse

Centrets bestyrelse er sammensat af fagpersoner med specialviden inden for rehabilitering af børn og voksne med hjerneskade, repræsentant fra offentlig eller privat virksomhed, socialfaglig/juridisk konsulent, repræsentant fra Københavns Universitet og medarbejderrepræsentant. 

  • Formand for bestyrelsen, overlæge, neurokirurg Ole Amtoft, konsulent Gildhøj Privathospital
  • Næstformand Charlotte Fischer, cand.mag. i fransk, samfundsfag og retorik, tidl. MF for Radikale Venstre

 Øvrige medlemmer

  • Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, the Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), direktør for ReCBIR, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 
  • Chefkonsulent Thomas Mølsted Jørgensen, Analyse-Enheden i Beskæftigelsesministeriets departement 
  • Cand.jur., leder af personskade, Helle M. Olesen, If forsikring
  • Medarbejderrepræsentant, visitator Ann-Dorthe Jensen, Center for Hjerneskade
  • Jobcenterchef, cand.polit. Bo Hammer, Tårnby Kommune
  • Dr.med., neuropædiater Christina Høi-Hansen, BørneUnge Klinikken, Rigshospitalet

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet