Coronavirus Dansk / English

Priser – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Priser

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt privat specialsygehus. Vi har driftoverenskomst med Region Hovedstaden, som fører tilsyn med centret. 

Betalingsforhold

Forundersøgelser finansieres normalt over Sundhedslovens fritvalgramme. Er der tale om en rådgivende undersøgelser skal denne bevilliges fra andens side evt. fra borgerens hjemkommune. Den rådgivende undersøgelse koster 10.000 kr.

Optræning og revalidering kan afhængigt af formålet stadig ske i henhold til følgende:

- Behandling/(gen)optræning kan finansieres via fritvalgsrammen - sundhedslovens § 79 eller servicelovens § 85, 86 og 102.

- Afklaring og udvikling af arbejdsmæssige kompetencer på det fysiske, sproglige og sociale domæne forslås finansieret jf. lov om aktiv beskæftigelsensindsat § 32.

- Forrevalidering/revalidering forslås finansieres jf.  lov om aktiv socialpolitik kapitel 6 § 46 og 47 samt lov om aktiv beskræftigelsesindsats jf. kapitel 10, 11, 12 og 14.

- Evt. forløb med undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade mhp. at give nye handlemuligheder og kompensere for funktionsnedsættelse kan evt. finansieres via lov om specialundervisning. Se Vejledning nr. 9396 af 02.07.2009, kap. 6 "Voksne med erhvervet hjerneskade".

- Det er også muligt at finansiere forløb via forsikringsordning, pensionskasse eller egenbetaling. 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet