Selma Marie – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Samarbejde med bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie
Selma Marie er et bo- og rehabiliteringstilbud til unge over 18 år med erhvervet hjerneskade. Medarbejderne er neuropædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere, der bl.a. modtager neuropsykologisk supervision. Se mere på www.mariehjem.dk/selma

CfH og Selma Marie (tidligere bofællesskabet Selmersvej i Hørsholm) har igennem mange år haft et godt samarbejde om fælles borgere. Fra februar 2014 har vi udbygget vores samarbejde ved at kombinere vores specialiserede tværfaglige tilbud. I fællesskab kan vi tilbyde:

Koordinerede forløb:

  1. Rehabilitering i voksenprogrammet på CfH kombineret med socialpædagogisk støtte i borgerens eget hjem varetaget af Selma Maries medarbejdere.
  2. Rehabilitering i voksenprogrammet på CfH kombineret med, at borgeren bor i Selma Maries rehabiliterende botilbud.

Fælles udbud af test, udredninger og rådgivende undersøgelser
I fælleskab kan vi tilbyde udredning og vurdering i forhold til både arbejdsmarkedet og hverdagslivet i øvrigt. CfHs neuropsykologiske, fysioterapeutiske og audiologopædiske test kan kombineres med Selma Maries vifte af ergoterapeutiske test. Dermed er der mulighed for at tilbyde individuelt sammensatte udredninger og rådgivende undersøgelser, der dækker både arbejds- og hverdagslivet.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet