Coronavirus Dansk / English

SCA – samtalestøtte til voksne med afasi – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > SCA - samtalestøtte t...

SCA – samtalestøtte til afasiramte

Center for Hjerneskades logopæder samarbejder med The Aphasia Institute, Toronto

Center for Hjerneskade har siden 2008 samarbejdet med Aphasia Institute i Toronto, som er førende i forhold til en deltagelsesorienteret tilgang til afasibehandling og i forhold at give afasiramte personer mulighed for en højere grad af inddragelse i rehabiliteringsforløbet trods kommunikative vanskeligheder.

Aphasia Institute har bl.a. udviklet samtalestøttemetoden Supported Conversation of Adults with Aphasia (SCA). Center for Hjerneskade har bragt denne metode til Danmark, vi bruger den i arbejdet med afasiramte og underviser kommuner og institutioners personale i metoden. Center for Hjerneskade har ligeledes, i samarbejde med Aphasia Institute, oversat materialer, der kan bruges af det neurofaglige personale. Om kurser og rekvirering af materiale se online tilmelding.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet