Coronavirus Information på dansk / Information in English

Idekatalog til logopæder – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Idekatalog til logopæder

Udviklingsprojekt: SCA-samtalestøttemetode til afasiramte personers pårørende - fra god idé til daglig praksis hos danske logopæder.

I foråret 2015 mødtes 34 logopæder fra 19 af landets kommunikationscentre og neurologiske hospitals- og genoptræningsafdelinger til en workshop arrangeret af Center for hjerneskade og Glostrup hospital. Målet var at finde nye veje til at opfylde rehabiliteringsmålene for mennesker ramt af afasi ved at udveksle, udvikle og afprøve idéer til, hvordan der kan arbejdes med at tilpasse kommunikationen i hjemmet og ad denne vej reducere de kommunikative barrierer for personen med afasi.

Ud af workshoppen kom et idékatalog med inspiration til, hvordan SCA kan formidles til pårørende som en del af det logopædiske tilbud til personen med afasi. DOWNLOAD IDÈKATALOGET HER.

Desuden blev der udarbejdet kort med konkrete øvelser, som logopæden kan bruge i sessioner sammen med personer med afasi og dennes pårørende.
DOWNLOAD ØVELSESKORT HER. Projektet er støttet af Helsefonden, Jascha fonden og Hjernesagen.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet