Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kursus i SCA for sundhedspersonale – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Kursus i SCA for sundhedspersonale

Center for Hjerneskadedes certificerede SCA-undervisere afholder jævnligt kurser for kommuner eller andre institutioner, der samler personalegrupper, der i deres daglige arbejde omgås borgere med afasi. At være klædt på til bedre at kunne kommunikere med afasiramte borgere letter den daglige frustration for såvel personale som borgere. Ved at beherske teknikker, der gør personalet i stand til bedre at kunne kommunikere med afasiramte borgere, ses færre misforståelser, mindre frustration, bedre forståelse af og samarbejde om den igangværende behandling, øget mulighed for medinddragelse i vigtige beslutninger, større tryghed for borgeren samt en bedre relation imellem personale og borger.

Kurset varer en dag og består af en teoretisk indføring, der undervejs illustreres med videoeksempler. Kursusdagen rummer også mulighed for afprøvning af teknikkerne vha. af rollespil og ved at samtale med afasiramte borgere, som inviteres til lejligheden. Endelig opfordres kursisterne til at overveje, hvordan han/hun kan inddrage metoden i hans/hendes daglige møde med afasiramte borgere, og hvordan eventuelle barrierer kan reduceres.

Kurset kan foregå lokalt i kommunens/institutionens egne lokaler eller på Center for Hjerneskade. Med kurset følger kommunikationsmateriale på cd-rom til plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og læger, der frit kan distribueres til kommunens/institutionens ansatte.

Hvis du som enkeltperson gerne vil på kursus i SCA-samtalestøttemetoden, kontakt da Center for Hjerneskade, som løbende afholder åbne kurser (se online tilmelding)

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet