Coronavirus Information på dansk / Information in English

Selvhjælpsbøger til afasiramte – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Selvhjælpsbøger til afasiramte

Til dig, der har fået afasi og til din familie og venner

Her finder du 2 bøger med selvhjælpsmaterialer til personer med afasi. Begge indeholder et stort billedmateriale. 
Bøgerne kan støtte kommunikation imellem den afasiramte og jer, der er pårørende.

Bøgerne kan også bruges i kontakten til de mange fagpersoner, som I kommer i kontakt med.

Bøgerne kan downloades gratis her

Formålet med selvhjælpsbøgerne

Formålet er at give redskaber til, at alle kan støtte den voksne med afasi i at kommunikere. Både pårørende og fagpersoner kan bruge SCA.

SCA står for "Samtalestøtte for voksne med afasi” (på engelsk Supported Conversation for Adults with Aphasia).

SCA er udviklet af Aphasia Institute, Toronto. Center for Hjerneskade har oversat og bearbejdet de danske udgaver af materialerne og har ophavsrettighederne til den danske version. Se mere her

Indholdet i de 2 bøger
Med selvhjælpsbøgerne støttes du og dine nærmeste i jeres kommunikation om 2 svære emner:

Livet er mere end afasi
Hvad er afasi? Hvordan lever man bedst muligt med afasi? Hvad med relationerne til familie og venner?
Hvordan kommer man videre i livet med afasi og andre følger efter hjerneskade. Der er mange muligheder, der alle kræver den bedst mulige kommunikation.

Bogen kan downloades her

Nærhed, sex og parforhold
En meget stor del af voksne med erhvervet hjerneskade oplever begrænsninger og tab i deres sex- og samliv. Det kan være svært og er ofte et meget privat og følsomt emne.

For at kunne genoptage sit seksualliv er det nødvendigt at kunne tale sammen om det. Der kan måske være brug for at tale med fagpersoner om det. Denne selvhjælpsbog indeholder billedmateriale, der kan støtte samtalerne.

Bogen kan downloades her

Til jeres kommunikation med fagpersoner
De fleste fagpersoner, som den afasiramte kommer i kontakt med, kan bruge SCA-metoden. Spørg på sygehuset, i kommunen og hvor I ellers møder fagpersoner, om de bruger SCA-metoden. Se faggrupperne her

Mulighed for at I kan få jeres eget forløb
Der er også mulighed for individuelle forløb, hvor den afasiramte og de nærmeste pårørende undervises i at kommunikere via SCA-metoden.
Du eller dine pårørende kan henvende jer til audiologopæd Trine Klinkby (trine.klinkby@cfh.ku.dk) mhp. yderligere information.

Forløb som strækker sig over 10-16 timer kan finansieres af kommuner, forsikringsselskaber eller ved egenbetaling.

 

 
Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet