Selvhjælpsbog til afasiramte – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Livet er mere end afasi

Selvhjælpsbog til personer med afasi.

Er du, eller en du kender, blevet ramt af afasi (sproglige vanskeligheder), så tilbyder Center for Hjerneskade, at du gratis kan downloade denne selvhjælpsbog. Bogen henvender sig til personer, der er blevet ramt af afasi, og som kan have brug for støtte til at kunne kommunikere med andre mennesker. Bogen er afasivenlig og er baseret på SCA-metoden (samtalestøtte til voksne med afasi)* 

 *SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia) er udviklet af Aphasia Institute, Toronto.

Center for Hjerneskade har oversat og bearbejdet den danske udgave af billedmappe målrettet afasiramte personer og deres pårørende og har ophavsrettigheden til den danske version af SCA billedmaterialerne. DOWNLOAD HER

Der er også mulighed for individuelle forløb, hvor den afasiramte person og den/de nærmeste pårørende undervises i at kommunikere via SCA-metoden. Du eller din pårørende kan henvende dig til audiologopæd Trine Klinkby (trine.klinkby@cfh.ku.dk) mhp yderligere information herom. Forløb som strækker sig over 10-16 timer kan finansieres af kommuner, forsikringsselskaber eller ved egenbetaling.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet