Coronavirus Information på dansk / Information in English

”Da mor slog hjernen” – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende > ”Da mor slog hjernen”

”Da mor slog hjernen”

En let tilgængelig bog om at være barn i en familie, hvor den ene af forældrene får en hjerneskade.

Bogen viser barnets tanker og bekymringer - men også, at der er håb om en god fremtid på nye vilkår. 

Bogen er velegnet til samtaler med barnet om, hvad det vil sige at have fået en hjerneskade. 

Bogen er skrevet af Susan Søgaard fra Hjerneskadeforeningen www.hjerneskadet.dk og illustreret af Mia CMHT.

Den er udgivet af Hjerneskadeforeningen i marts 2015 med støtte fra Trygfonden, Seimei WISH Fond, Center for Hjerneskade, Vejlefjord Rehabilitering og Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital.

Kan hentes på www.hjerneskadet.dk/da-mor-slog-hjernen

 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet