Pårørende til en person der er i forløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende > Pårørende til en perso...

Kære Pårørende

På Center for Hjerneskade oplever vi ofte, at man som pårørende har brug for at snakke med andre i en lignende situation samt få mere information om følgevirkningerne efter en hjerneskade. Vi har derfor lavet en pårørendegruppe, hvor der er mulighed for at udveksle og dele erfaringer med ligesindede samt få information om de mest almindelige forandringer efter en hjerneskade.

I gruppen vil du få mulighed for at snakke med andre, som uden de store forklaringer, forstår de vanskeligheder og bekymringer, man selv oplever. Gruppen bliver styret af to neuropsykologer.

Vi arbejder ud fra en række temaer, som vi erfaringsmæssigt ved, optager mange pårørende. Formen er en vekselvirkning mellem små oplæg og samtaler i gruppen.

Møderne finder sted kl. 15.00 – 16.30 på Center for Hjerneskade, og er åbne for ægtefæller, forældre, voksne børn og voksne søskende.

Af praktiske hensyn er det vigtigt, at man tilmelder sig møderne på tlf. 35 32 90 06

Møder og temaer for 2. halvår 2018: 

Tirsdag den 28.08.18 kl. 15.00 – 16.30: Usynlige forandringer efter en hjerneskade
Onsdag den 19.09.18 kl. 15.00 – 16.30: Mental træthed efter en hjerneskade
Torsdag den 11.10.18 kl. 15.00 – 16.30: Følelsesmæssige forandringer efter en hjerneskade
Tirsdag den 13.11.18 kl. 15.00 – 16.30: Det gode liv efter en hjerneskade
Onsdag den 05.12.18 kl. 15.00 – 16.30: Pårørende nu og i fremtiden 

 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet