Coronavirus Information på dansk / Information in English

Pårørende til en person der er i forløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende > Pårørende til en perso...

Kære Pårørende

På Center for Hjerneskade oplever vi ofte, at man som pårørende har brug for at snakke med andre i en lignende situation samt få mere information om følgevirkningerne efter en hjerneskade. Vi har derfor lavet en pårørendegruppe, hvor der er mulighed for at udveksle og dele erfaringer med ligesindede samt få information om de mest almindelige forandringer efter en hjerneskade.

I gruppen vil du få mulighed for at snakke med andre, som uden de store forklaringer, forstår de vanskeligheder og bekymringer, man selv oplever. Gruppen bliver styret af to neuropsykologer.

Vi arbejder ud fra en række temaer, som vi erfaringsmæssigt ved, optager mange pårørende. Formen er en vekselvirkning mellem små oplæg og samtaler i gruppen.

Møderne finder sted kl. 15.00 – 16.30 på Center for Hjerneskade, og er åbne for ægtefæller, forældre, voksne børn og voksne søskende.

Det er vigtigt at man tilmelder sig hver enkelt møde på tlf. 35 32 90 06, så vi altid ved hvor mange vi bliver.

Møder og temaer for 2. halvår 2020: 

Mandag den 17.08.20 kl. 15.00 – 16.30: Usynlige forandringer efter en hjerneskade
Torsdag den 17.09.20 kl. 15.00 – 16.30: Mental træthed efter en hjerneskade
Torsdag den 08.10.20 kl. 15.00 – 16.30: Følelsesmæssige forandringer efter en hjerneskade
Mandag den 02.11.20 kl. 15.00 – 16.30: Sorg og krise når livet pludselig forandrer sig
Onsdag den 02.12.20 kl. 15.00 – 16.30: Det gode liv efter en hjerneskade 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet