Pårørendesamarbejde – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende > Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde - fra Hjernesagens konference den 8. maj 2014
 
Hjernesagens konference belyste de pårørendes situation ud fra mange forskellige vinkler. Neuropsykologerne Karsten Madsen og Henriette Rydberg fra Center for Hjerneskade fortalte om "Samarbejde mellem pårørende, kommune og specialiserede tilbud".
 
 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet