Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt Specialsygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden. Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsbetingede dysfunktioner.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa. Centrets vision har fra starten været at vise, at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helhedsorienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til et job og et aktivt liv selv måneder eller år efter en hjerneskade.Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet