Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt Specialsygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden. Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsbetingede dysfunktioner.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa. Centrets vision har fra starten været at vise, at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helhedsorienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til et job og et aktivt liv selv måneder eller år efter en hjerneskade.

Langvarige følger efter hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom, PCS

Hvert år rammes ca. 25.000 personer i Danmark af en hjernerystelse. For de fleste forsvinder symptomerne hurtigt. For 10 - 15 % fortsætter symptomerne. Det kan få alvorlige konsekvenser for både arbejde og uddannelse og i forhold til privat- og familieliv.

Læs mere om vores tilbud til personer med hjernerystelsesfølger her
Læs artiklen ”Birgitte lider af kronisk hjernerystelse: Nu kan jeg arbejde igen” her
Vores tilbud bygger på et forskningsprojekt støttet af Forebyggelsesfonden. Resultaterne af projektet bliver offentliggjort på vores hjemmeside inden udgangen af august 2015.
Send din mail-adresse til Sandra.Pyke@cfh.ku.dk, så giver vi besked, så snart rapporten kan hentes på vores hjemmeside.


Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet