Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt Specialsygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden. Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsbetingede dysfunktioner.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa. Centrets vision har fra starten været at vise, at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helhedsorienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til et job og et aktivt liv selv måneder eller år efter en hjerneskade.

Træning efter erhvervet hjerneskade
Det kedelige job, der blev verdens bedste
Læs om akkrediteringen af Center for Hjerneskade i "Hjerneskadet"

I fagbladet Fysioterapeuten nr. 6, 2014 fortæller fysioterapeut Jørgen Jørgensen om sine erfaringer og gode resultater efter 20 år som fysioterapeut på Center for Hjerneskade. ”Jamen, jeg har verdens bedste job! I modsætning til hvad mange tror, nemlig at det er trist at arbejde med mennesker, der er så hårdt ramt, er det livsbekræftende. Det er jo optræning, folk bliver bedre kognitivt og fysisk, de træner hårdt og bliver belønnet med fremgang, det er da positivt!” Læs hele artiklen her.

Hjerneskadeforeningens medlemsblad Hjerneskadet bringer i denne måned en artikel om akkrediteringen af Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Akkrediteringen er sket efter Den Danske Kvalitetsmodel - DDKM. Dvs. den samme akkrediteringsmodel, der bruges til at kvalitetssikre hospitalerne i Danmark. Læs hele artiklen her.


Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet